Utsikter inför rapportsäsongen

I slutet av veckan inleds rapportsäsongen på allvar på Stockholmsbörsen med resultat från bolagens tredje kvartal. På torsdag inleder telekomjätten Ericsson, medicinteknikbolaget Getinge och teleoperatören Telia som kan ge viss guidning kring hur befogad konjunkturoron är. En bättre konjunkturmätare väntar sannolikt på fredag när verkstadsbolagen Sandvik, Volvo och Assa Abloy rapporterar orderböcker och utblick för resterande del av 2019 samt förhoppningsvis även för 2020. Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldsson ger en kort sammanfattning i den senaste Omvärldspodden om förväntningarna inför den stundande rapportsäsongen.

Vad tror du vi kan förvänta oss av bolagsrapporterna?

– Carnegie Analys ser 9 procent vinsttillväxt i kvartalet, vilket kan förefalla högt. I USA förväntas ett motsvarande fall på 3 procent. I Sverige har vi väldigt stor draghjälp från kronan, i storleksordningen 4 procent. Verkstadssektorn är dock svag.

– Det finns en del positiva baseffekter att ta hänsyn till också, där jämförelsetalen är lättare för framförallt sektorerna bygg och konsumtion (till exempel bolag som Essity och H&M) ,som hade ett svagt tredje kvartal föregående år. Sammantaget bedömer vi att det blir fortsatta nedrevideringar av vinstestimat i kölvattnet av den här svaga konjunkturen, men kanske ingen dramatik.

Vad tror du generellt om guidningen för 2020 bland de svenska bolagen?

– Givet det vi ser i konjunkturbarometrar så borde de sänka, men jag tror inte vi får guidning för 2020 ännu. Bolagen kan dock betona hög osäkerhet i omvärlden. Möjligen att några bolag går från marknadsutsikter ”oförändrade” till ”oförändrad till svagare” utsikter på kort sikt.

Har du någon uppfattning om vilka sektorer som kan överraska positivt eller negativt?

– Om man tittar på orderläge så hamnar verkstad i fokus. Utmaningen där är att även om orderläget är svagt, så kan aktier gå starkare på effekter från den svaga valutan. Råvarubolag, det vill säga metall och skog, är väldigt konjunkturkänsliga vilket kan innebära stora svängningar, där kan det finnas nedsiderisk. Inom banksektorn kan det bli en lättnad då sektorn pressades hårt förra rapportsäsongen. Det kan också vara värt att nämna fastighetssektorn som har utvecklats starkt i år, men visat sig sårbar när vi fick ränterekylen för några veckor sedan. Det kan räcka med att ett fastighetsbolag signalerar att toppen är nådd, så kan det få stora konsekvenser för sektorn.

Så vilka slutsatser drar du?

– Det kan bli fortsatta nedrevideringar av vinsterna, men det kommer inte som någon överraskning. Det är snarare pyspunktering i vinstestimaten långt in i 2020. Kom ihåg att Sverige till skillnad från Europa har draghjälp av valutan, den svaga kronan.