3 frågor med Henrik von Sydow

1) Hur agerar privata investerare i Carnegies nätverk nu?
2) Hur påverkar ny negativ ekonomisk information investeringsmiljön?
3) Vilka faktorer ska investerare följa framåt?