Enhörningsklustret – Så lyfter kapital, idéer och entreprenörer Sverige

Styrkan och bredden i Stockholms kapitalmarknad är transformerande. Sverige blir mer entreprenöriellt, skriver Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Henrik von Sydow. Denna artikel publicerades i nr 2 2021 Insikt december 2021.

Fredagen den 8 oktober noteras Truecaller på Nas­daq Stockholm och blir Sveriges hittills största tech-notering. Sex av de största börsintroduktionerna inom tech i Sverige har gjorts 2021, som blir ett rekordår också vad gäller antalet noteringar på Stockholmsbörsen. Den höga transaktionstakten vitt­nar om transformativa tider. I dag skrivs modern svensk industrihis­toria. Nya förmögenheter skapas och nya ägarfamiljer formeras.

  1. STARK OCH BRED BÖRS

Fler bolag än något annat EU-land

Noteringarna sker i ett för nordiska bolag glödhett börsklimat. Pandemin och skiftet mot digitala affärsmodeller får bolagsvärde­ringarna att skjuta i höjden. Eko­systemet för investerare och entre­prenörer i Sverige förändras i grunden.

Världens största finanscentra – börserna i London, New York, Frankfurt och Tokyo – är i år klart omsprungna av Stockholmsbörsen. ”Medaljerna skulle regna över det svenska aktieundret”, konstaterade Dagens Industri i samband med sommar-OS i Tokyo. Tidningen lyfte fram de svenska börsbolag i olika sektorer som skapat mest värde för aktie­ägarna de senaste fem åren, och kvalificerat sig till pallplats i ett globalt aktie-OS. Sagax är exem­pelvis världens främsta fastig­hetsaktie, tätt följd av SBB. Inom skogsindustrin går guld till SCA och silver till Holmen, medan Kin­nevik får silver bland investment­bolagen och Sinch en bronspeng i mjukvarusektorn.

Även bredden av noterade bolag imponerar. Med över tusen namn på listorna har investerarna fler börsaktier att välja på i Sverige (ett land som endast har 10 miljoner invånare), än i Tyskland (83 mil­joner invånare), Frankrike eller något annat EU-land.

Svenskarna framstår också som ett alltmer aktieälskande folk. Sve­rige har en närmast unik aktieägarkultur med 2,1 miljoner pri­vata aktieägare. Därmed sticker vi ut med såväl höga värderingar som bredden på bolagen och ett spritt aktieägande.

2. ENHÖRNINGENS HEMLIGHET

Stockholm blir miljardärstätt

Sverige anses ha ett gynnsamt kli­mat för snabbväxande bolag med potential att få global täckning. Unicorns är onoterade startup-företag värderade till över 1 miljard USD – Stockholm har genererat fler sådana per capita än något annat hörn av världen utom Silicon Valley. Vår ”enhörningstäta” ekonomi för­klaras ofta med hög teknisk kompe­tens, framgångsrika entreprenörer som fortsätter att stötta startups och ett samhälle som ger goda möj­ligheter att starta företag.

Tillsammans är dessa trender en förträfflig grogrund för ny kapital­bildning. Företag som växer snabbt värderas allt högre och skapar nya förmögenheter vid försäljningar och emissioner. Med vårens och höstens höga transaktionstempo på Stockholmsbörsen har det – delvis under medieradarn – nära nog varje vecka skapats nya mil­jardärer i Sverige.

Vid en promenad i Stockholms innerstadskvarter är förändringen påtaglig. Både till lunch och vid middagstid är det en utmaning att boka bord för fler än två på popu­lära restauranger som Astoria eller Spesso. Vårens closing-middagar ställdes in – nu fylls krogarnas chambres séparées. Det finns en air av framgångsrika bolagsför­säljningar kring borden. Mäk­lare vittnar om ett sug efter stora våningar i Stockholms inner­stad och gårdar i Söderman­land. Prisbilden på premium-bostäder får allt fler att tala om Stockholm som ”Lilla London”.

Förmögenhetsbildningen i Sverige uppmärksammas internationellt. I artikeln The Billionaire Boom i maj lyfter Financial Times fram Stock­holm som global hot spot för nya miljardärer jämte New York och Beijing. Sverige sticker också ut genom sina allt fler kapitalstarka och (relativt) unga entreprenö­rer med unika insikter och stort intresse för att fortsatt engagera sig i bolag som kan konsten att skala globalt.

3. INVESTERARE I NYA KLUSTER

Ett attraktivt ekosystem

Många av dessa personer klustrar sig efter framgångsrika försälj­ningar och noteringar. De skapar gemensamma boutique-investmentbolag eller family offices. Från finanssektorn rekryteras toppför­valtare som gillar att jobba under

större frihet tillsam­mans med framgångs­rika, omskrivna och idérika entre­prenörer och bolagsbyggare.

När USA i höstas lättade på reserestriktionerna och öppnade för flygresor till Europa flög flera amerikanska venture capital– och private equity-firmor till Stock­holm och Helsingfors. Här finns hela ekosystemet av expertis, erfarenhet och investerare med unika erfarenheter och goda möjligheter att finansiera idéer. Här finns också aktieanalyti­ker vana att analysera och värdera tillväxtbolag i nya sektorer, exem­pelvis det svenska gaming-klustret.

4. DYNAMIK OCH KULTURSKIFTE

Kapitalmarknadens kraft

Som mötesplats för kunskap, kapi­tal, investerare och entreprenörer står Carnegie mitt i denna utveck­ling. Första halvåret 2021 genom­förde Carnegie i snitt mer än en börsintroduktion i veckan – fler än någon annan aktör i Sverige. År 2020 genomförde Carnegie flest aktiemarknadstransaktioner i hela Europa, mer än någon amerikansk, brittisk eller annan europeisk bank. Det är ett spektakulärt kvitto på styrkan och dynamiken i Sveriges och de nordiska ländernas kapital-och transaktionsmarknader.

Under 2021 har hälften av alla europeiska börsintroduktioner ägt rum i Norden. Sverige har blivit ett av världens mest attraktiva län­der för företagstransaktioner, och bolag väljer aktivt att notera sig här.

Med uppdraget att försörja samhället med kapital rör sig Carnegie i ett brett spektrum av kapitalmarknaden och möter hela ekosystemet: institutionellt pen­sionskapital, riskkapitalbolag, VC-firmor, ägarfamiljer, affärsäng­lar och privata investerare. Aktö­rernas bredd och enorma placing power imponerar.

Denna dynamik implicerar en samhällstransformering. Sverige blir mer entreprenöriellt: Kraften i kapitalmarknaden möter en kul­tur där nytänkande, entreprenör­skap och framgångsrikt bolagsbyg­gande ger status.

Entreprenörer pryder återigen omslagen till andra magasin än bara affärspressen. Till och med SVT skildrar mötet mellan inves­terare och entreprenörer i Drak­nästet. Nyhetssajten Breakit – som bevakar ”det nya näringslivet” – får allt fler läsare och dess com­munity framstår som 2020-talets variant på SAF:s ”steget till eget”. På Breakits sajt och evenemang får bolagsbyggare lära sig scale-up, förvärv, försäljning och att bygga aktieägarvänliga företag.

Så byggs ett livskraftigt samhälle, som klarar att möta utmaningar och löser morgondagens problem.

Ett tecken i tiden är finalkvällen i Carnegies och Svenska Dagbla­dets initiativ Framtidens entre­prenör på Hotel At Six i Stockholm. Efter pitchar inför ett fullsatt investerar-auditorium avtågar finalisterna likt rockstjär­nor, för att bege sig till nästa event – EQT Ventures minglar på Rosen­dal, Breakit delar ut fler priser och någon ska vidare på middag med affärsänglar. Det vimlar av evene­mang där entreprenörernas idéer – och deras förmåga att förverkliga dem – står i centrum.

5. REDO FÖR UTMANINGAR

Ett livskraftigare samhälle

Hybris, stretchade värderingar och fallhöjd är närliggande begrepp. Just Stockholmsbörsen – en baro­meter för riskviljan i klustret – är cyklisk, med nedsida i sämre tider.

En uppgift för framtiden kan vara att genom strukturella för­bättringar göra klustret av inves­terare, entreprenörer och finan­siella marknader mindre cykliskt. Allt är inte rosenrött – Nordea har flyttat ut sitt huvudkontor, svenska PE-bolag i utlandet tvekar att flytta hem, och vår kapitalmarknad har inte riktigt dragit fördel av att Lon­don blivit mer perifert.

Att Sverige nu transformeras till ett land där entreprenörskapet spirar är både välfärdshöjande och en långsiktig tillgång för att klara omställningar. Entreprenörskap har avgörande och växande bety­delse för innovationer och för sam­hällens ekonomiska utveckling. Det är en stor tillgång för Sverige att kunna finansiera och genomföra omställningar kopplade till digi­talisering, miljö- och klimatmål. Så byggs ett livskraftigt samhälle, som klarar utmaningar och löser morgondagens problem.

En och annan överhajpning till trots spelar entreprenörer en allt viktigare roll för ett mer dynamiskt samhälle. Visst felriktar kapital­marknaden ibland satsningar, och tillväxtbolag misslyckas. Det får inte dölja den långsiktiga nyttan av dagens transformering. Som Truecallers medgrundare Alan Mamedi sa, strax innan han ringde i börsklockan på noterings­dagen i oktober: ”Det här är början på en spännande fas.”

Relaterade artiklar

Så bygger hon en storaffär i ridkläder
Entreprenör

Så bygger hon en storaffär i ridkläder

Equestrian Stockholm blev snabbt världens största ridsportmärke på Instagram och säljer globalt på nätet och...

Irriot är Framtidens Entreprenör 2021
Entreprenör

Irriot är Framtidens Entreprenör 2021

Irriot skapar framtidens bevattningssystem genom att sätta en hjärna på bevattningssystemet. Irriot är ett helt...