”Bra risk/reward för långsiktiga investerare”

Börsen går en osäker höst till mötes, men för den som är selektiv finns det intressanta investeringar. Det var ett av budskapen när Carnegie Efter Börsen gjorde comeback i Stockholm.


På bilden Carnegies omvärldsstrateg Henrik von Sydow i samtal med Johan Grip, förvaltare av Global Stock Picking. Foto: Joakim Braun.

Ett 80-tal privata investerare och entreprenörer hade samlats i styrelserummet på 13:e våningen i Carnegies huvudkontor för onsdagens Efter Börsen-event och nätverkande.

På scenen tipsade Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking, om vilken typ av bolag investerare bör investera i för tillfället.

– Givet osäkerheten bör man fokusera på bolag med stabila vinster, starka balansräkningar och gärna stöd av någon strukturell trend, sade Karl Hedberg, och lyfte fram en trio köpvärda aktier.

Helena Haraldsson, makro- och omvärldsstrateg, konstaterade att ungefär hälften av makroindikatorerna i Sverige signalerar recession. Men arbetsmarknaden är en ljuspunkt, liksom att hushållens optimism vänt upp – om än från låga nivåer. Tillsammans med Storbritannien och Tyskland är Sverige ändå en av de svagaste ekonomierna globalt.

Bästa strategin i nuvarande läge är enligt Haraldsson att inte ta för stora risker och att vara selektiv. Ränteplaceringar är mer spännande än på länge.

Inför Federal Reserves räntebesked i nästa vecka räknar Haraldsson liksom marknaden med en oförändrad ränta. Första räntesänkningen räknar hon med betydligt senare än marknaden.

– Vi både tror och hoppas att den första sänkningen från Fed dröjer. Ofta kommer den först när något gått sönder i ekonomin, sade Helena Haraldsson.

Medverkade gjorde också Johan Grip, förvaltare av Global Stock Picking – en portfölj som vid månadsskiftet lanseras som fond, och därmed blir tillgänglig för alla kunder hos Carnegie Private Banking.

Fonden är en globalfond där två tredjedelar av innehaven har koppling till ett långsiktigt energiomställningstema. Detta tema var glödhett kring 2020–2021, men har därefter mött motvind, bland annat på grund av det högre ränteläget.

– Bolagen inom energiomställningstemat värderas nu ungefär som börsen i stort trots betydligt bättre tillväxtutsikter. I mina ögon innebär det väldigt bra risk/reward för långsiktiga investerare, sade Johan Grip.

Global Stock Picking hade per 31 augusti avkastat drygt 20 procent sedan årsskiftet.

– Utvecklingen visar på vikten av global diversifiering. Svenska börsen är bara upp några få procent samtidigt som globala marknader utvecklats väsentligt bättre och dessutom fått draghjälp av den svaga kronan, sade Johan Grip.

Relaterade artiklar

Omsorg med uppsida
Veckans aktiecase

Omsorg med uppsida

Ambea har inlett året på bästa sätt och aktien har utvecklats starkt. Omsorgsbolagets värderingsmultiplar är...

Två intressanta investeringsteman
Allokeringsstrategi

Två intressanta investeringsteman

Både tillväxtmarknaderna och småbolagen har haft motvind en tid. Framåt ser det bättre ut och...