Carl-Erik Lagercrantz: “Du kommer inte kunna vara en tillverkare av en premiumprodukt om du inte är fossilfri”

Carl-Erik Lagercrantz, vd på Vargas Holding och en av initiativtagarna till batteritillverkaren Northvolt och stålbolaget H2 Green Steel, om strategierna bakom satsningen på tillverkningen av fossilfritt stål, hur han ser på utvecklingen av region Norrbotten och hur analysen inför en så stor satsning ser ut.

Det låter som en i princip omöjlig uppgift, men inom kort kommer H2 Green Steel börja producera stål med en fossilfri process med hjälp av vätgas. Carl-Erik Lagercrantz är vd för Vargas Holding och en av nyckelpersonerna bakom satsningen som ytterligare ska cementera Norrbotten som en framtidsregion.

Carl-Erik Lagercrantz är förutom sin inblandning H2 Green Steel även styrelseordförande för Northvolt, och brinner för att engagera sig i företag som verkar för en mer hållbar värld. Han medger dock att det inte är helt lätt att ge sig in i en sektor där man tvingas skapa helt nya processer.

– Utmaningarna är väldigt stora. Stålindustrin är fast förankrad i befintliga värdekedjor som är stora utsläppare av koldioxid i ett globalt perspektiv. Det krävs ny teknologi, nya investeringar och de investeringarna behöver göras på rätt ställe, där energigeografi och logistik är relevant. Skiftet sker från kolbaserade processer till nästa generations ståltillverkningsprocess som är baserad på el. El omvandlas till vätgas i form av elektrolys. Den processen kräver mycket el och det är en helt ny process som kräver helt nya förutsättningar. 

Hur ser analysen ut inför den här typen av investering?
– Vi har tillsammans med managementkonsulten McKinsey gjort en väldigt djupgående förstudie där vi validerat kostnad, kundernas behov och teknologin. Förstudien har lett till en slutsats och ett business case varpå vi rekryterat individer som vill vara med på den här resan och bygga upp den här typen av verksamhet från scratch.

Kunderna kommer efterfråga fossilfria produkter, oavsett om det rör sig om ett kylskåp, en bil eller byggnadsmaterial”

Att det är just Norrbotten som man väljer att etablera H2 Green Steel är naturligtvis inte en slump och Carl-Erik Lagercrantz understryker framförallt två avgörande faktorer till varför.

– Framförallt så finns det mycket effekt tillgänglig i Norrbotten, dessutom är den prissatt på ett konkurrenskraftigt sätt. Eftersom vi behöver en så stor andel el för att kunna skapa den här helt nya processen, behöver elen vara lågt prissatt och finnas i stor mängd.  

Företräder du en

kommun, stiftelse eller en institution?

Läs mer om Carnegies erbjudande

Positiv utveckling av Norrbotten

Det finns idag en stor efterfrågan på fossilfria produkter på marknaden. Inte minst finns det EU-standarder, riktlinjer och globala klimatmål som gjort att företag behövt ställa om. Att tillverka produkter på ett mer hållbart sätt är idag inte bara en trend, utan en stor konkurrensfördel. Enligt Carl-Erik Lagercrantz kommer företag som vill erbjuda premiumprodukter vara tvungna att se över hur man kan tillverka produkterna på ett mer hållbart sätt.

– Kunderna kommer efterfråga fossilfria produkter, oavsett om det rör sig om ett kylskåp, en bil eller byggnadsmaterial. Kunderna är intresserade av att vara en del av ett fossilfritt samhälle och därför kommer du inte kunna vara en tillverkare av en premiumprodukt om du inte är fossilfri. Tillverkare av dessa produkter måste därför söka sig till leverantörer som har förutsättningar för att leverera fossilfria produkter. Vi jobbar väldigt nära de utgångspunkter som kommer från EU och det är viktigt för oss att få ett helhetsperspektiv över hur den här kartbilden ser ut och utvecklas framgent. 

Med Northvolt-fabriken i Skellefteå och H2 Green Steel i Boden har region Norrbotten redan fått ett lyft. Framtiden ser ljus ut och Carl-Erik Lagercrantz tror att satsningarna kan betyda mycket för samhällsutvecklingen i Norrland generellt. 

För vilken organisation

passar Institutional Clients?

Se film

– Det kommer skapas fler arbetstillfällen. Det är hög automation i fabrikerna och det kräver att vi får in rätt kompetenser. Vi hoppas kunna behålla många som utexaminerats från Luleå Tekniska Högskola till exempel, snarare än att de flyttar ifrån Norrland. Det kommer betyda mycket för hela regionen. Vi kommer att se hela samhällen utvecklats i och med denna re-industrialisering som följer av teknologiutvecklingen.

Ta del av fler artiklar och intervjuer genom Carnegie Institutional Clients månadsbrev:

  • Läs mer om hur Carnegie behandlar dina personuppgifter här.

Relaterade artiklar