”Värdebolag med mer cyklisk exponering kommer att gynnas”

Börserna rekylerar upp rejält efter förra veckans nedgångar i kölvattnet av den senaste tidens ränteuppgång och signaler om återöppnandet av ekonomier. Hastigheten i ränteuppgången oroar mer än riktningen. I sektorrotationen är det fördel värdebolag, men portföljen bör även selektivt bestå av tillväxtbolag enligt Carnegie Private Bankings aktiechef Karl Hedberg.

Ränteuppgång och återöppnandet av ekonomier fick börserna på fall förra veckan. Facit för Stockholmsbörsen OMXS30 blev en nedgång på 1,3 procent. Innevarande vecka inleddes dock med mattad ränteoro och en rejäl upprekyl på börsen. Marknadens fokus just nu är på ränteutvecklingen, där den amerikanska 10-årsräntan steg till 1,56 procent i torsdags men har sedan dämpats till 1,42 procent i skrivande stund.

– Ränteuppgången har överraskat i hastighet. Vi har sett en stigande räntetrend i den amerikanska långräntan sedan i somras men det är framför allt den snabbare ökningstakten sedan slutet på januari som fått marknaden att bli nervös. Det är fortfarande relativt låga nivåer i absoluta tal. Men när hastigheten i uppgången har tilltagit så har även oron ökat för att vi snabbare ska nå nivåer där aktiemarknadens stöd från låga räntor skulle kunna brytas, säger Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking.

Ränteuppgången har dämpat tech– och tillväxtaktier samtidigt och återöppnandet av ekonomier har gynnat bank-, turism och resesektorn. Bästa sektorn globalt i förra veckan blev energisektorn, som steg med 5 procent. Vid sidan av metallpriserna har inte minst oljepriset återhämtat sig kraftigt i år, med knappt 30 procent (i dollar).

Är rekylen redan över?

– Jag tror man ska se den stigande räntan som ett tecken på både en osäkerhet kring framtida stigande inflation men även som ett tecken på en förväntad stark återhämtning i ekonomin. Ur det perspektivet så tror jag vi kommer få se en fortsatt stigande ränta en tid till. Men så länge den inte stiger för fort så tror jag inte den kommer stjälpa den mer långsiktigt stigande trenden i marknaden ännu. Jag tror dock räntetrenden kommer fortsätta vara i fokus och kan skapa rekyler men jag tror inte den förändrar den mer långsiktigt positiva bilden, säger Karl Hedberg.

Signalerna från centralbankerna är fortsatt duvaktiga och i lördags godkändes Bidens stimulanspaket i representanthuset. Tiotusenkronorsfrågan är om värde- eller tillväxtaktier är att föredra på kort sikt.

– I den här stigande räntetrenden kommer det vara en viss motvind för tillväxtbolag när vi ser en fortsatt sektorrotation mot värdebolag. Framför allt så tror jag värdebolag med mer cyklisk exponering kommer att gynnas. Jag tror dock inte man ska exkludera tillväxtbolagen helt och hållet, det finns många intressanta aktiecase i den kategorin men där kommer man behöva vara mer selektiv om den här räntetrenden fortsätter, säger Karl Hedberg.

Hållpunkter i veckan

Rapportperioden är över och aktiemarknaden flyttar fokus mot makroagendan. Inköpschefsindex (PMI) för industrin rapporterades på måndagen. Svenskt PMI föll mer än väntat i februari, men indexnivån indikerar en fortsatt hög aktivitetsnivå och befinner sig fortfarande på en nivå klart över det historiska snittet. På onsdag väntar februaris PMI för tjänstesektorn för alla stora regioner. Amerikansk sysselsättningsstatistik för februari landar på fredag.

Läs veckans agenda här

Aktiecase

Specialfettbolaget AAK har en övertygande vinsthistorik och har goda förutsättningar att återgå till den historiskt fina vinsttrenden efter fjolårets lite mer ljumma men temporärt coronapåverkade utveckling. Balansräkningen är stärkt och förvärv bör åter stå på agendan under 2021. Bolaget gynnas även av ett ökat fokus på växtbaserade livsmedel. Aktien är attraktivt värderad och förtjänar en återgång till sin historiska premievärdering relativt sektorn.

Prenumerera på

Veckans aktiecase

Skriv upp dig här

Teknisk analys – OMXS30 kort/medellång sikt

Under förra veckan bildade OMXS30-index en reversalstapel för nedgång i veckodiagrammet. Denna typ av staplar är intressanta av två anledningar. Den första anledningen är att de ofta leder till en nedgång i ett antal veckor, förutsatt naturligtvis att säljsignalen effektueras. Den andra anledningen är att om signalen inte effektueras och vi istället får ett utbrott på uppsidan kan det ofta leda till bra rörelser åt andra hållet.

Om index vänder ned under förra veckans lägsta (1993) effektueras säljsignalen ur förra veckan negativa reversalstapel och sker det siktar vi på en nedgång till stödet vid 1930. Passeras istället förra veckans högsta (2054) slås den negativa reversalstapeln sönder och då finns förutsättningar för en uppgång mot 2080 till 2100, det vill säga taket i den uppåtgående trendkanalen.

Ännu inte kund?

Beställ din provportfölj med rekommenderade aktier och investeringar

Beställ här