”Marknaden har lite mer att ge i det korta perspektivet”

Kortsiktigt råder positiva tongångar på börsen, såväl i USA som i Sverige. Förhoppningar om att inflationstakten ska fortsatta att falla i primärt USA, ökar förhoppningarna om en mindre aggressiv räntehöjningspolitik från centralbankerna. Samtidigt är vinstvarningssäsongen redan igång.

Stockholmsbörsen liksom USA-börserna inleder veckan på samma sätt som den föregående avslutades, det vill säga med en tydlig uppgång. Även om motvinden består från penningpolitik och inflation, växer förhoppningarna på aktiemarknaden om lägre inflationstakt i främst USA och därmed förutsättningar för mjukare tongångar från den amerikanska centralbanken Fed. Fed lämnar för övrigt räntebesked nästa vecka och en höjning med 75 punkter är i princip helt inprisad. På räntemarknaden riktas därför fokus mot tisdagens amerikanska inflationsdata.

– Marknadens  fokus är fortsatt på inflationsstatistik och Feds agerande. Parallellt med detta är givetvis alla typer av signaler på bolagsnivå av stort intresse för att se om vinstförväntningarna behöver justeras ned. Det finns en stor osäkerhet kring de rådande vinstprognoserna om de är alltför optimistiska.  Aktiemarknaden tenderar att utvecklas svagt i perioder av stora nedrevideringar, säger Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking.

Stockholmsbörsen inledde för övrigt veckan med två vinstvarningar, från vitvarujätten Electroulux och friluftsproduktbolaget Thule som båda pekar på en lägre efterfrågan och svagare resultat i höst. De båda bolagen tillhör kategorin sällanköpsbolag, som gynnades starkt under coronapandemin men nu möter rejäl motvind på grund av rekorddeppiga konsumenter.

– Vi kommer se fler vinstvarningar innan vi är framme i nästa rapportsäsong. Stödet från stora välfyllda orderböcker börjar avta samtidigt som vi börjar se att många företag som är i ledet mellan producent och slutanvändare vill reducera sina lager. Många företag vill förbereda sig för sämre tider och kommande lägre efterfrågan genom att anpassa sin lagersituation. Det här slår mot producenterna, säger Karl Hedberg.

Exempelvis har sällanköpsbolagen haft en svag utveckling på börsen och aktiekurserna i Dometic, Thule, Husqvarna samt Mips har samtliga minst halverats i år.

– Överlag så tror jag inte det är inprisat fullt ut ännu på bolagsnivå  om man behöver vinstvarna. Men det finns givetvis undantag där man redan tagit ut ett extremt negativt scenario, som för till exempel Electrolux. För marknaden som helhet så tror jag inte vinstvarningar kommer som en total överraskning men det kommer sannolikt påskynda processen med nedrevideringar av vinstprognoserna för innevarande år och nästa, säger karl Hedberg.

Vad tror du om börsen fram till årsskiftet?

– Jag tror börsen på nytt kommer att testa bottnarna från början av sommaren innan vi får en mer uthållig rörelse uppåt. I det allra kortaste perspektivet tror jag dock marknaden har lite mer att ge på uppsidan i den rörelse som startade vid månadsskiftet. Det finns många attraktivt värderade bolag för den långsiktige investeraren. Aktiva investerare kan även utnyttja den tillfälliga styrkan för att öka kassa eller ompositionera portföljen för en fortsatt volatil börshöst, säger Karl Hedberg.

Ännu inte kund?

Beställ din provportfölj med rekommenderade aktier och investeringar

Beställ här

Hållpunkter i veckan

Den här veckan landar allt fokus på tung inflationsstatistik (KPI) för augusti månad. KPI i USA, Tyskland, Spanien och Storbritannien presenteras på tisdag och Sveriges inflationssiffra landar på onsdag. Amerikansk inflation väger tyngst och väntas fortsätta trenden nedåt med ett fall till 8,1 procent i årstakt, jämfört med 8,5 procent i juli. Med en allt bredare inflation blir även torsdagens stora enkät från Kantar Propsera extra intressant: Hur ser inflationsförväntningarna ut bland svenska konsumenter?

Bank of England ger räntebesked på torsdag och viktig makrostatistik för Kina presenteras på fredag.

En rad kapitalmarknadsdagar arrangeras i veckan, inklusive Stora Enso, Kindred och Metso Outotec. Klädjätten H&M jobbar i motvind på börsen och har tappat 35 procent i år. Torsdagens försäljningssiffror för tredje kvartalet ger nya ledtrådar kring hur konsumenterna agerar i inflationstider.

Läs veckans agenda

Aktiecase

I oktober förra året börsnoterades det norska lagerautomationsbolaget Autostore med buller och bång på Oslobörsen. Med ett börsvärde på 104 miljarder norska kronor blev börsnoteringen den största i Norge på 20 år. Aktien har dock tappat cirka 70 procent sedan toppen i november. Multipelkontraktion hos jämförelsebolag, ränteuppgång som pressar tillväxtbolag samt patenttvist är några viktiga faktorer till omvärderingen. Urblåsningen på börsen har dock skapat ett mycket intressant ingångsläge i aktien.

Tillväxten och lönsamheten är det nämligen inget fel på. Omsättningen nära nog fördubblades i såväl det andra kvartalet som det första halvåret jämfört med samma period föregående år. Marknadsandelen är hög och den justerade rörelsemarginalen ligger över 40 procent.

Det norska bolaget rider på en rad starka strukturella tillväxttrender. Även om sentimentet kan vara fortsatt trögt för tillväxtbolag, bedömer vi att det är ett attraktivt ingångsläge efter den stora kursnedgången, speciellt för investerare med en långsiktig horisont. Vi lockas av Autostores imponerande tillväxtstory, höga marginaler och tillväxtutsikter framåt. Vi rekommenderar Köp med riktkursen 38 NOK, att jämföra med dagens kurs kring 13,5 NOK. Om bolaget når sin prognos för 2023, värderas aktien kring EV/EBITDA 14,5x på 2023p.

Prenumerera på

Veckans aktiecase

Skriv upp dig här

Teknisk analys – OMXS30 kort/medellång sikt

Som vi kan se i veckodiagrammen nedan noteras OMXS30 sedan toppen i januari i en fallande trend, det vill säga stegvis lägre toppar och bottnar. Det viktigaste stödet möter nu i spannet mellan 1 850 till 1 900. Om 1 850-området punkteras möter nästa viktiga stödområde vid i runda slängar 1 700, där vi har vi flera viktiga vändningsnivåer under de senaste fem åren. Men vad vill vi då se för att kunna se ett positivt scenario, det vill säga där trenden börjar vända upp? Så länge index noteras under 2 065, det vill säga den senaste toppen från den 16 augusti, råder nedtrend. Det jag bevakar för ett positivt scenario är helt enkelt ett genombrott av den nivån alternativt en tydlig reversal-formation i vecko- eller månadsdiagrammen som visar att psykologin har vänt. Men fram till dess det sker råder alltså nedtrend med ett negativt framtidsscenario. 

I förra veckan bedömde vi på kort sikt att det borde rekylera upp eftersom index 1) noteras vid stöd och 2) är översåld. Nu har vi startat den upprekylen och nästa motstånd möter därefter vid runt 1 965 där 20- och 50-dagars medeltal möter följt av jämna 2000-nivån. 

Relaterade artiklar