”Sälj av lite inför rapporterna och köp på rekyler”

Positivt nyhetsflöde i USA kring vaccinationer och nya infrastrukturpaket ger stöd åt börsoptimismen. Carnegie Private Bankings aktiechef Karl Hedberg höjer ett varningens finger för vinstestimaten i stundande rapportsäsong, men är samtidigt inte orolig för den långsiktiga positiva börstrenden. I det kortsiktiga perspektivet noteras index i en kortsiktig rekyl enligt den tekniska analysen. På längre sikt uppvisar index styrka och borde vidare upp.

Börsoptimismen är obruten och de flesta pilar pekar uppåt. Vaccinationstempot skruvas upp i USA och en ny positiv injektion till börshumöret kan bli onsdagens presentation av nya infrastruktursatsningar i USA. Kortsiktigt har den brant stigande långränteutvecklingen bromsat in och tillfälligt rekylerat ned något. Ekonomiska indikatorer som exempelvis ISM, bekräftar bilden av en stark ekonomisk återhämtning enligt Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking.

Vad kan kortsiktigt förändra den positiva bilden?

– De risker jag ser mot det här positiva scenariot i det korta perspektivet är dels komponentbristen som många bolag har flaggat för samt snabbt stigande kostnader för insatsvaror. Båda dessa faktorer kan ställa till det en del i Q1-rapporterna och ge en viss osäkerhet. Dessa risker tror jag dock är mer kortsiktiga och kommer inte förändra den långsiktigt positiva bilden.

Kan värdering och vinstutvecklingen bryta den långsiktigt positiva trenden?

– Nu brukar inte enbart hög värdering stjälpa en stark börstrend men i kombination med något mer kan de förändra bilden och där tycker jag vinstutvecklingen är en sådan faktor. Hela det senaste årets starka marknad har byggt på en stark förhoppning om en snabb återhämtning för företagens vinster. Om vi börjar närma oss en tidpunkt där marknadens uppfattning är att bolagen inte längre kommer kunna fortsätta att öka sina vinster och att vi har nått toppen på återhämtningen så tror jag vi kommer få se en försiktigare aktiemarknad.

Snart stundar en ny rapportsäsong. Vad kan vi förvänta oss?

– Jag tror mycket fokus hamnar på ökade kostnader och problem i produktionen. Både för företagen direkt men även för deras kunder som i sin tur påverkar dem. Om temat de senaste rapportsäsongerna har varit positiva överraskningar på kostnadssidan så tror jag det kommer bli det omvända nu. Jag tror vi kommer få se flera bolag som inte lever upp till förväntningarna. I den här rapportperioden tror jag inte vinstestimaten ligger för lågt, snarare lite för högt. Om detta föranleder några större kursfall återstår dock att se. I den här starka marknaden så tror jag att många investerare kommer se förbi dessa problem eftersom de bedöms som kortsiktiga och övergående.

Vad rekommenderar du för exponering just nu?

– Givet denna rapportosäkerhet tycker jag dock potentialen för större överraskningar är mer begränsad. Med tanke på att vi har haft en stark start på börsen i år så föredrar jag att sälja av lite inför rapporterna och försöka köpa på eventuell kursmässig svaghet. Vill man inte gå ur aktiemarknaden kortsiktigt tycker jag man kan titta på mer defensiva värdebolag som släpat efter de mer cykliska industribolagen. Den långsiktiga trenden tror jag fortfarande kommer vara stark så att köpa på rekyl tror jag fortsatt kommer vara rätt under våren.

Hållpunkter i veckan

På bolagsfronten rapporterar klädjätten H&M på onsdag. H&M är alltid i fokus, inte minst kring den nyligen uppblossade bojkotten i Kina samt den förnyade nedstängningsvågen i Europa. Stockholmsbörsen stänger klockan 13 på Skärtorsdagen och har helstängt Långfredagen.

Påskveckan är kort men med en ny månad och ett nytt kvartal runt hörnet väntar tung makrostatistik. Såväl Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer som konjunkturprognos presenteras i veckan. Stefan Ingves håller anförande på tisdagen.

Tillverkningsindustrin går i täten för återhämtningen och på torsdag presenteras industri-PMI för mars månad. USA:s jobbmarknadssiffror på fredags är alltid i fokus och en snabbare utveckling än väntat kan elda på marknaderna ytterligare. Huvudnummer torde dock vara Bidens Build Back Better-paket som presenteras på onsdag. Hur stort blir infrastrukturpaketet?

Läs veckans agenda här

Aktiecase

Snabbväxande och välskötta handelsbolaget Bufab har visat god motståndskraft under coronakrisen. Med låga fasta kostnader och en snabbfotad företagsledning har rörelseresultatet fortsatt den imponerande historiska tillväxtresan, som har lyft vinsten per aktie med 18 procent per år sedan börsnoteringen 2014. Skuldsättningen möjliggör dessutom förnyad förvärvsaktivitet i år. Värdering är attraktiv och innebär en omotiverat stor rabatt relativt svenska serieförvärvande handelsbolag.

Prenumerera på

Veckans aktiecase

Skriv upp dig här

Teknisk analys – OMXS30 kort/medellång sikt

Under fredagens handel bröt Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 upp ur den konsolidering som har pågått sedan den 15 mars där index har handlats i en tight konsolidering mellan 2150 och 2188. Passerar index den psykologiska nivån 2200 effektueras nästa kortsiktiga köpsignal. Sker detta möter nästa tekniska motstånd vid cirka 2260, det vill säga taket i den uppåtgående trendkanalen. Om index istället vänder ned under 2150 ökar istället risken för en nedgång mot stödet i den uppåtgående trendkanalen vid cirka 2100.

Ännu inte kund?

Beställ din provportfölj med rekommenderade aktier och investeringar

Beställ här