Börsbolagen som är bäst på hållbarhet

Ståljätten SSAB och fastighetsbolaget Fabege toppar Carnegies hållbarhetsrankning i sina respektive branscher. Runt 400 nordiska bolag har utvärderats.

Ett 60-tal aktieanalytiker i Carnegies affärsområde Securities arbetar med att kontinuerligt bevaka drygt 400 nordiska bolag. Vid sidan av att uppdatera analyser
med köp- och säljrekommendationer hjälper analytikerna till med Carnegies årliga hållbarhetsrapport – en nästan 500-sidig publikation som kombinerar en kvantitativ utvärdering med en kvalitativ utvärdering från analytikerna.

– Att våra analytiker är så nära bolagen gör vår undersökning unik. Många av de stora ratinginstituten inom hållbarhet har sina analytiker i andra länder, långt borta från bolagen. Med sådan distans är det svårt att bedöma en lednings riskaptit eller en företagskultur, säger Lena Österberg, hållbarhetschef på Carnegie.

Rankningen görs sektorvis. Kvantitativa variabler samman vägs med analytikernas kvalitativa bedömningar i 15 olika moment. Bolaget som får högst poäng i respektive moment ges betyget 100. Övriga bolag får sedan ett relativt betyg utifrån det. Betygen i de olika områdena vägs därefter samman till en slutpoäng. Avdrag kan göras för bolag som varit involverade i hållbarhetsincidenter det senaste året, eller om någon del av försäljningen kommer från så kallade negative impact industries, exempelvis alkohol, spel och dobbel eller tobak.

Tabellen nedan visar de bolag som i sin respektive sektor fick högst hållbarhetspoäng i årets rankning. I topp i råvarusektorn hamnar stålbolaget SSAB, som förra året släppte ut 4,8 miljoner ton koldioxid och därmed var Sveriges överlägset största utsläppare.

– En viktig förklaring till SSAB:s höga placering är Hybrit-projektet där bolaget siktar på att från 2026 leverera stora volymer fossilfritt stål. Lyckas SSAB med det lär bolaget få en hållbarhetsstämpel och kan potentiellt licensiera teknologin till andra ståltillverkare, säger Lena Österberg.

Rankingen används bland annat av institutionella placerare för att utvärdera sina portföljer ur ett hållbarhetsperspektiv. Enligt Lena Österberg är förvaltarna generellt duktiga på att välja ut bolag som rankas högt inom governance.

– Det var där allt började. Förvaltarna ville minimera risken att gå på minor relaterade till korruption, karteller och liknande. Numera blir det alltmer fokus på E och S. Då kan de få råd om att byta till ett bolag som också ligger bra till inom G, men som har en bättre rankning inom E eller S, säger Lena Österberg.

Givet den tydliga hållbarhetstrenden, som drivs av såväl förändrade konsumentbeteenden som piskor och morötter från politikerna, är ESG en viktig tillväxtfaktor för bolag som är rätt positionerade. Det kostar heller inget att göra rätt, varken för privata eller institutionella placerare.

– MSCI Worlds ESG-index har avkastat bättre än världsindex de senaste fem åren, avslutar Lena Österberg.

Detta är en artikel från vårt kundmagasin Insikt. Ta del av hela magasinet här.

Relaterade artiklar