ESG är ute och impact är inne

ESG-debatten har blivit toxisk. Nu fokuserar investerare på kombinationen avkastning och samhällsnytta: impact, skriver Johanna Kull, hållbarhetsansvarig på Carnegie Private Banking i en krönika.

”Världens största kapitalförvaltare har övergett ESG”, lyder den illröda rubriken – tänkt att generera uppmärksamhet och klick. Det lyckas så klart: Jag klickar.

Artikeln vi möts av handlar om hur amerikanska Blackrock, med sina uttalade hållbarhetskrav och vd:n Larry Finks höga hållbarhetsprofil, har tonat ned hållbarhetssnacket. Deras ESG-fokus har blivit för infekterat, med beskyllningar om grönmålning och löftesbrott från hållbarhetsaktivister liksom anklagelser om woke capitalism från effektsökande republikaner.

Längre fram i artikeln framgår dock att Blackrock förvisso ska prata mindre om samlingsbegreppet ESG, men inte lämnar hållbarhetsdiskussionen helt. Däremot ska bolaget framåt vara mer specifikt kring om det handlar om utsläppsminskningar, ledningsfrågor eller sociala aspekter. Synsättet att hållbarhetsrisk är finansiell risk består, och Blackrock ser alltjämt bäst avkastningspotential i bolag som integrerar hållbarhet i sin tillväxtstrategi.

Medan ESG-begreppet har blivit mer eller mindre toxiskt, blommar en annan typ av investeringar för fullt: Impact-investeringar. Dessa syftar till att generera positiv finansiell avkastning, och samtidigt mätbar positiv påverkan på miljön eller samhället.

Inflödet till impact-bolag och impact-fonder har ökar dramatiskt de senaste åren, trots högre räntor och svalare investeringsklimat. Och här ligger Sverige i framkant. Det finns 38 gånger fler impact startups per capita i Sverige än globalt och vi rankas på andra plats i Europa för investeringar inom impact. I fjol gick hela 74 procent av totala riskkapitalinvesteringar i Sverige till impact-bolag.

Impacts motståndskraft mot osäkrare makromiljö kan förklaras av att en stor del av investeringarna går till sektorer som hälsovård och jordbruk/livsmedelsförsörjning. Det är frågor vars plats i botten av Maslows behovstrappa inte påverkas av Fed-nyanser.

Inflödet till impact har primärt drivits av institutionella investerare, men nu ser vi hur marknaden mognar och utbudet av impact-fonder ökar – så även intresset hos privata investerare. Färsk statistik från Fondbolagens förening visar att 35 procent av det totala nettosparandet i fonder under årets första kvartal gick till fonder som har hållbarhet som mål, så kallade artikel 9-fonder. Ändå utgör dessa fonder bara 3 procent av svenska fondmarknaden.

Fokusskiftet från ESG till impact är välkommet eftersom det blir tydligare vad en investering innehåller och har för syfte. Avgörande är dock att strategin är tydligt definierad (den positiva påverkan ska inte vara en slump) och att målen är mätbara. Vad gäller finansiella mål är det enkelt, men även positiv påverkan på samhället/miljön måste gå att följa upp med lämpliga nyckeltal. Så länge detta görs kommer impact inte att gå samma öde till mötes som ESG. För vem vill inte investera i bolag som har som affärsidé att göra världen bättre!

Denna krönika är från Carnegies Private Bankings magasin Insikt. Läs hela Insikt här.

Är du intresserad av impact-investeringar? Ta upp intresset med din rådgivare.

Relaterade artiklar

Börsbolagen som är bäst på hållbarhet
Hållbarhet

Börsbolagen som är bäst på hållbarhet

Ståljätten SSAB och fastighetsbolaget Fabege toppar Carnegies hållbarhetsrankning i sina respektive branscher. Runt 400 nordiska...