Årsredovisningen 2023: Intervju med Carnegies vd Tony Elofsson

Hur upplever du konjunkturläget idag? 

  • Vi upplever att transaktionsmarknaden börjar ta fart igen tack vare en ökad riskaptit hos investerarna vilket är positivt. Givetvis finns det en geopolitisk osäkerhet i och med konflikter och kommande val i USA men vi tror att marknaden kommer att fortsätta att snurra allt snabbare och att vi under 2025 kan komma att se en väldigt aktiv marknad. Det finns ett uppdämt behov av att göra transaktioner. 

Hur blev 2023 för Carnegie? 

  • Det gick ganska bra ändå under omständigheterna. Vi påverkades givetvis av den låga volymen på aktiemarknaden men det har också gett oss välbehövlig tid att genomföra några strategiska investeringar som en del i en tillväxtstrategi. Genom dessa investeringar ökar vi våra återkommande intäkter vilket bidrar till en stabil finansiell grund. Flera intressanta transaktioner genomfördes i Norden, särskilt mot slutet av året, drivet av en ökad riskaptit. Carnegie var under året varit rådgivare i de största börsnoteringarna, såsom Norconsult och DOF, samt Rusta där Carnegie var den enda finansiella rådgivaren. 

Hur går det nu för Carnegie? 

  • Vår rörelseintäkt ökade under första kvartalet med 21% jämfört med föregående år och vårt förvaltade kapital har ökat till 402 miljarder SEK vilket är ett rekord för oss. Samtliga affärsområden och länder har visat på positiv utveckling, särskilt mot slutet av kvartalet, med mars månad som den bästa på länge. Vår upplevelse är att vi har flyttat fram positionerna och tagit marknadsandelar inom flera av våra områden. 

Berätta mer om de strategiska initiativen. 

  • I september informerade Carnegie om ett nytt affärsinitiativ, Montrose by Carnegie, en digital investeringsplattform för personer aktiva på marknaden. Vi lanserade Carnegie Commissioned Research vilket är första gången som Carnegie satsar på uppdragsanalys, och det kommer efter flera förfrågningar från kunder och investerare. En betydande händelse för vår verksamhet under året är dock förvärvet av delar av Erik Penser Banks värdepappersverksamhet, vilket bidrog till en stor ökning av det förvaltade kapitalet inom Private Banking med många nya kunder, en ökning med ett 80-tal bolag inom uppdragsanalys och ett Corporate Finance-team som är ledande på mindre transaktioner, vilket möjliggör en breddning av vårt kundsegment inom Investment Banking. 

Hur har ni arbetat med era kunder under året? 

  • Vi arbetar väldigt nära våra kunder. Det är viktigt för oss att alltid förstå hur vi kan hjälpa våra kunder. Det krävs att vi är lyssnar och har god kunskap om både kunden och marknaden. Kunderna ser oss ofta som den viktigaste mötesplatsen mellan kunskap och kapital.  

Läs vår Årsredovisning och hållbarhetsrapport>

Relaterade artiklar