Aktiechefen: ”Läge att säkra en del vinster”

Investerarna gläds åt ett oväntat snabbt inflationsfall i Sverige. Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking, ser dock begränsad potential för börsen i det korta perspektivet.

Stockholmsbörsen inleder den förkortade veckan positivt i spåren av att svensk inflationsdata överraskat positivt.

Inflationstakten enligt KPI föll till 10,5 procent i årstakt i april, jämfört med 10,6 procent i mars. KPIF-inflationen, som mäter KPI med fast ränta, föll till 7,6 procent i april, vilket kan jämföras med 8,0 procent i mars. KPIF-inflationen kom därmed in klart under Riksbankens prognos vid 8,0 procent.

– Jag tror inte dagens inflationssiffra förändrar situationen nämnvärt för börsen. Inflationen är alltjämt kvar på för höga nivåer för att Riksbanken ska kunna känna sig klara med räntehöjningarna. Men det är positivt att avvikelsen mot förväntningarna är på nedsidan. Det bör ge stöd till synen att Riksbanken börjar närma sig slutet av höjningscykeln även om vi inte riktigt är där ännu, säger Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking.

Ett positivt tecken i statistiken var att prisuppgången på livsmedel reverserats. Livsmedelspriserna föll med 1,3 procent i april jämfört med mars. Noterbart var också att högre räntekostnader för hushållen bidrog med hela 3,0 procentenheter till inflationstakten i KPI. Sektormässigt kan den lägre inflationstakten främst gynna fastigheter och konsumentvaror.

– Fastighetssektorn gynnas om vi närmar oss slutet på räntehöjningarna. Samtidigt handlar det inte bara om räntan. Fler utmaningar kvarstår i sektorn, främst de stora obligationsförfall som måste hanteras. Konsumentvarubolagen närmar sig däremot en tidpunkt då vi kan ha sett botten i den trend av fallande efterfrågan och lagerkorrigering som pressat sektorn, säger Karl Hedberg.

Måndagens uppgång till trots fortsätter Stockholmsbörsen att röra sig sidledes. Senaste veckan är börsen mer eller mindre oförändrad och senaste månaden respektive tre månaderna är börsen ner cirka 1 procent.

Trots en stark rapportperiod trampar börsen vatten. Vad betyder det för börsen framåt?
– Givet att rapporterna inte gav tillräckligt med bränsle för att lyfta börsen ser jag begränsad potential på kort sikt. Det ser dock ut som att vi ska testa de tidigare toppnivåerna från tidigare i år. Högre nivåer än så har jag svårt att se att vi når under sommaren, som dessutom är en säsongsmässigt svag period, säger Karl Hedberg.

Hur ska man agera som placerare?
– Kortsiktigt tror jag det är läge att ta hem lite vinster från aktiemarknaden. Får vi en fortsatt uppgång kortsiktigt – utnyttja den till att säkra lite vinster för att kunna stiga in igen på troliga rekyler under sommaren.

Hur ser du på utsikterna i ett lite längre perspektiv?
– Jag tror inte vi behöver vara särskilt oroliga över vinsterna under 2023. De flesta bolagen vittnar som ett relativt gott orderläge. Den stora frågan är vad som händer med vinsterna nästa år. Och det tror jag är en viktig orsak till de försiktiga kursreaktionerna. Men givet uppjusterade vinstprognoser har värderingsmultiplarna kommit ner en del. Blir det inte så illa under 2024, då kommer de lågt värderade cykliska bolagen se väldigt attraktiva ut.

Avtagande rapportflod: Under veckan fortsätter rapportperioden, men i lugnare takt under denna Kristi Himmelfärdsvecka då börsen är stängd på torsdag och har halvdag på onsdag. Viktigast blir rapporten från tungviktaren Nibe under tisdagen. Rapporter från Synsam (tis) och Björn Borg (ons) ger en bild av läget i den pressade sällanköpshandeln.

Makro: Måndagens svenska inflationssiffra kan påverka Riksbankens nästa drag. I övrigt väntas en flod av makrodata från USA som kan ge en indikation om konjunkturutvecklingen där. Tisdagen bjuder på detaljhandels- och industriproduktionsstatistik, onsdagens på bygglov och bostadsbyggande och torsdagen på Philly Fed och ledande indikatorer.

Läs veckans agenda här


Aktiecase: Stabilt värdebolag med marginalpotential

Säkerhetskoncernen Securitas har varit en riktig besvikelse för aktieägarna de senaste åren. Kursfallet ner till 86 kronor innebär att aktien handlas på samma nivåer som 2015.

En viktig förklaring till den svaga utvecklingen är fjolårets förvärv av Stanley Security, inriktat på elektroniska säkerhetslösningar, från amerikanska Stanley Black & Decker.

Marknadens skeptiska reaktion på förvärvet grundar sig i två bitar. Dels betalade Securitas ett högt pris (EV/EBITDA kring 13x), dels satte affären ljuset på ett strategiskt felsteg långt bak i tiden. 2006 särnoterade Securitas sin verksamhet inom elektroniska säkerhetslösningar som fick namnet Niscayah. Fem år senare, 2011, blev det budstrid om Niscayah mellan Securitas och just Stanley Black & Decker. Amerikanerna gick till slut segrande ur striden.

Åren därefter försökte Securitas i mångt och mycket att bygga en ny affär inom elektroniska säkerhetslösningar, bland annat via en rad förvärv. Efter förvärvet av Stanley Security står teknik och säkerhetslösningar för knappt en tredjedel av koncernens omsättning.

Inom teknik och säkerhetslösningar är ambitionen att växa med 8–10 procent per år 2022–2026. Högre exponering mot detta mer lönsamma segment i kombination med bland annat kostnadssynergier bedöms kunna lyfta koncernens rörelsemarginal till 8 procent i slutet av 2025. Långsiktigt är ambitionen en rörelsemarginal överstigande 10 procent.

Koncernens förbättrade försäljningsmix och höjda ambitioner har emellertid inte resulterat i någon uppvärdering av aktien. Tvärtom. På vår prognos för 2024 är P/E-talet cirka 9x. Det kan jämföras med ett femårssnitt kring P/E 15x. Kort sagt är förtroenderabatten väldigt stor.

Vi räknar med att Securitas nu står inför en marginalförbättringsresa efter Stanley Security-förvärvet. Tillsammans med cirka 3 procents årlig omsättningstillväxt ger det en accelererande justerad vinsttillväxt per aktie som går från 4 procent i år till 7 procent 2024 och 12 procent 2025. En sådan återgång till hälsosam vinsttillväxt ligger inte alls i värderingen av aktien.

Vi upprepar rekommendationen Köp med riktkurs 119 SEK. Bortom 2023 ser vi ytterligare potential i aktien.

Läs mer om vår syn på Securitas här.

Prenumerera på

Veckans aktiecase

Skriv upp dig här

Teknisk analys med Johnny Torssell: OMXS30 på kort sikt

Efter förra veckans handel har OMXS30 fortfarande problem med den orangefärgade svagt fallande trendlinjen som förbinder toppen i januari 2022 med toppen i februari i år. Index har gjort ett försök att passera detta motstånd, men ännu inte lyckats.

I det kortsiktiga perspektivet noteras index fortfarande i en konsolidering mellan dryga 2 200 och 2 295. Punkteras stödet möter nästa vid 2 166. På uppsidan möter motstånd vid 2 295 och om den nivån passeras möter nästa tunga motståndsområde vid cirka 2 400. MACD noteras fortfarande med en säljsignal som senaste signal.

Index måste visa vägen genom att antingen bekräfta säljsignalen i MACD med ett genombrott på nedsidan eller avfärda säljsignalen i indikatorn som falsk med ett genombrott på uppsidan.

Ännu inte kund?

Beställ din provportfölj med rekommenderade aktier och investeringar

Beställ här

Relaterade artiklar