Dags för vändning i defensivt och lågt värderat case

Säkerhetsbolaget befinner sig i en intressant transformeringsfas med en förflyttning till mer lönsamma och snabbväxande segment. Den operativa trenden är positiv och nyligen slutfördes ett storförvärv. Aktien handlas dock med en omotiverat stor förtroenderabatt, vilket har skapat ett attraktivt köpläge.
Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Investeringsförslag

inför börshösten

Provportfölj

Securitas – Dags för vändning i defensivt och lågt värderat case (Köp med riktkursen 115 SEK)

  • Attraktiv risk/reward efter kursnedgången
  • Befinner sig i en intressant transformationsfas, med en förflyttning till områden med högre marginal och tillväxt
  • Säkerhetsjätten har visat god motståndskraft i en allt tuffare inflationsmiljö
  • Storförvärvet av Stanley Security är slutfört, men ska finansieras via nyemission i september
  • Positiv operativ trend vad gäller tillväxt och rörelsemarginal
  • Förväntade synergier ger en god uppsida i aktien fram till 2025
  • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 115 SEK
  • Direktavkastning på knappt 5 procent ger ytterligare stöd

Säkerhetsbolaget Securitas har åkt en rejäl utförsbacke på börsen sedan aviseringen av storförvärvet Stanley Security i december förra året. Fram till i sommar hade mer än en tredjedel av börsvärdet raderats ut och säkerhetsjätten har därmed utvecklats betydligt sämre än övriga börsen. På nuvarande kursnivå bedömer vi dock risk/reward som betydligt mer attraktiv än tidigare, vilket har skapat ett köpläge.

Securitas befinner sig i en intressant transformeringsfas med en förflyttning från traditionella bevakningsuppdrag till digitala säkerhetslösningar, med högre marginal och tillväxt. Förvärvet av amerikanska Stanley Security ska ses i det ljuset.

I juli i år slutfördes förvärvet, vilket var en viktig milstolpe. Efter 16 år köper Securitas alltså tillbaka sin egen avknoppning Niscayah (tidigare Security Systems), som år 2011 förvärvades av amerikanska Stanley Black & Decker i budkonkurrens med just Securitas. Förvärvet av Stanley Security stärker omgående koncernens rörelsemarginal samt tillväxtmöjligheter.

Liksom Carnegie bedömde aktiemarknaden prislappen som för hög. Dessutom har en våt fil legat över aktien givet att förvärvet ska finansieras av en nyemission, som ska genomföras i september. Vi bedömer dock att det redan nu är läge att köpa aktien, givet den pressade värderingen och den i hög utsträckning redan diskonterade nyemissionen.

Säkerhetsjätten har visat en överraskande god motståndskraft i en allt tuffare inflationsmiljö, vilket bevisades i halvårsrapporten då vi höjde vår rekommendation till Köp. Securitas har framgångsrikt rattat balansen mellan pris- och lönekostnadsökningarna, inte minst i USA. Bolaget har en relativt flexibel kostnadsstruktur och har historiskt i ekonomiskt tuffare tider uppvisat en god förmåga att upprätthålla lönsamheten. Effektiviseringsprogrammet för den amerikanska verksamheten avslutades 2021 och ligger före Europa samt Iberoamerika vad gäller förbättrad lönsamhet. Mer kommer med andra ord.

Den organiska tillväxten i koncernen var goda 6 procent och rörelsemarginalen förbättrades till 5,8 procent. Försäljningen av elektronisk säkerhet växte ännu snabbare, med valutajusterade 13 procent och uppgick till 23 procent av försäljningen.

Säkerhet och bevakning är en mogen bransch och växer globalt i princip i linje med BNP-utvecklingen. På utvecklade marknader som USA och Västeuropa ligger tillväxtpotentialen i att erbjuda mer teknikinnehåll, det vill säga helt i linje med Securitas transformering.

Nyligen uppdaterade Securitas sina finansiella mål. Bland annat att nå 8 procent rörelsemarginal för koncernen vid utgången av 2025 och med ambitionen 10 procent på lång sikt. Med antagandet om en framgångsrik exekvering och integration av Stanley Security där de förväntade förvärvssynergierna nås 2025, kan en aktiekurs på 176 SEK utöver utdelningar motiveras. Det motsvarar en årlig avkastning på goda 19 procent fram till 2025.

Investerare behöver dock inte ha en så lång investeringshorisont. Givet den omotiverat stora förtroenderabatten, är aktien attraktivt värderad redan idag, inte minst relativt historiska värderingsnivåer. Dagens P/E 8x på vår prognos för 2022 ska jämföras med historiska femårssnittet kring P/E 15x. Vår riktkurs 115 SEK baseras dock på en EV/EBITA-multipel på 9,5x Securitas verksamhet kombinerat med 12x för Stanley Security. Den senare multipeln är lägre än förvärvsmultipeln på 15,5x, men reflekterar krympande värderingsmultiplar i industrin och på börsen generellt. Utöver kurspotentialen stöttar en direktavkastning på nästan 5 procent.

Ännu inte kund?

Gör din nästa investering tillsammans med Sveriges bästa Private Banking

Läs mer

Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 29 juli kl. 06:05.

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.  

Relaterade artiklar

Högkvalitativ utdelningsaktie
Veckans aktiecase

Högkvalitativ utdelningsaktie

Probiotikabolaget Biogaia kombinerar tvåsiffrig tillväxt med höga marginaler och nu även generösa utdelningar. Aktien förtjänar...

Förbättrade utsikter
Veckans aktiecase

Förbättrade utsikter

Balkongbolaget Balco har tyngts av ränteuppgången och den iskalla bostadsmarknaden. Men nu syns tecken på...

Kvalitetsverkstaden växlar upp
Veckans aktiecase

Kvalitetsverkstaden växlar upp

Finländska hiss- och rulltrappskoncernens Kone har tyngts av kinesisk motvind i flera år. Framåt ser...