Stabila kassaflöden med hög direktavkastning

Telekomoperatören genererar stabila kassaflöden och en hög direktavkastning, vilket är attraktiva egenskaper. Verksamheten är relativt konjunkturokänslig, tillväxten är visserligen låg och ensiffrig men lönsamheten är robust. Vi ser 30 procent uppsida i aktien.
Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Investeringsförslag

för hela portföljen

Provportfölj

Tele2 – Stabila kassaflöden med hög direktavkastning (Köp med riktkurs 150 SEK)

  • Konjunkturokänslig teleoperatör med stabila kassaflöden
  • Låg ensiffrig tillväxt och stabil lönsamhet
  • Transformationsprogrammet väntas uppnå årliga besparingar på 1 miljard kronor om ett år
  • Sverige utgör 80 procent av det totala intäkterna
  • Attraktiv återföring till aktieägare via ordinarie utdelning såväl som extrautdelning
  • Direktavkastning på drygt 8 procent för 2022
  • Potentiell totalavkastning för aktieägarna på 40-55 procent på tre år
  • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 150 SEK, motsvarande en uppsida på drygt 30 procent

I tider av börsoro är värdebolag ett bra inslag i portföljen. Telekomoperatören Tele2 är ett sådant exempel. Kommunikationstjänster är nästan konjunkturokänsliga, tillväxten är visserligen låg och ensiffrig men lönsamheten är robust. Kvartal efter kvartal levererar den Kinnevikägda operatören stabila kassaflöden och en hög direktavkastning, i nuläget drygt 8 procent. Tele2 är helt enkelt en bra aktie att äga för investerare som vill ha en stabil avkastning. Vår riktkurs 150 SEK motsvarar en kurspotential på drygt 30 procent.

Tele2 är en telekomoperatör som erbjuder tjänster inom mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, tv, streaming och Internet of things-tjänster för privat- och företagskunder. Efter att de senaste åren ha avyttrat verksamheterna i Österrike, Nederländerna och Kazakstan fokuserar nu bolaget på Norden och Baltikum.

Kvartalsrapporten i april var stabil. Genomförandet av transformationsprogrammet, som lanserades i början av år 2020, fortsätter och väntas uppnå 1 miljard kronor i årlig besparingstaket i slutet av första halvan av 2023. I Sverige – som utgör 80 procent av de totala intäkterna – bidrog programmet till att det underliggande rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDAaL) ökade med 5 procent. Under kvartalet slutfördes avyttringen av T-Mobile Nederländerna, och därmed det sista steget i bolagets internationella konsolidering.

Givet en förbättrad tillväxt för bolagets företagsverksamhet i Sverige och inom TV för konsumentdelen, förväntar vi oss en stabil tillväxt i EBITDAaL under de kommande åren. Dessutom bör vi se investeringskulmen i år eller nästa år för 5G-utbyggnaden.

I senaste rapporten upprepade Tele2 sin prognos för 2022 om att nå en låg ensiffrig tillväxt för tjänsteintäkter från slutkund samt en medelhög ensiffrig tillväxt för underliggande EBITDA-al. Även prognosen på medellång sikt lämnades oförändrad.

Efter avyttringen av Tele2:s andel i TMobile Nederländerna bedömer vi att en aktieägare i Tele2 kan få totalt 41,5 SEK i utdelning de kommande tre åren. Med antagandet om att det fria kassaflödet (FCF) växer med i genomsnitt 11 procent per år fram till 2024 samt applicera en FCF-yield på 5-5,5 procent (något över det historiska snittet) på vår prognos för 2024, ser vi en potentiell totalavkastning för aktieägarna på 40-55 procent på tre år. Det är en attraktiv avkastningspotential.

Vi rekommenderar Köp med riktkursen 150 SEK, motsvarande en uppsida på drygt 30 procent. Tele2 är verksam på mer attraktiva marknader jämfört med de flesta jämförbara europeiska teleoperatörerna. Dessutom har visibiliteten för Tele2:s framtida kassaflöde förbättrats, vilket motiverar att aktien bör handlas till en lägre FCF-yield än genomsnittet av sina europeiska kollegor.

Ännu inte kund?

Gör din nästa investering tillsammans med Sveriges bästa Private Banking

Läs mer

Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 26 april kl. 16:43.

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.  

Relaterade artiklar

Luft under vingarna
Veckans aktiecase

Luft under vingarna

Försvarskoncernen har stigit kraftigt på börsen. Ökad geopolitisk oro ökar försvarsanslagen på både kort och...

Stabil vinsttillväxt i turbulenta tider
Veckans aktiecase

Stabil vinsttillväxt i turbulenta tider

Specialfettbolaget har en stabil vinsthistorik. Bolaget är tillbaka i tillväxtspåret efter pandemin. I år stöttas...

Attraktiv tillväxt till ett rimligt pris
Veckans aktiecase

Attraktiv tillväxt till ett rimligt pris

Efter börsintroduktionen av lagerautomationsbolaget har aktien inte rosat marknaden, när marknaden har ratat tillväxtbolag. Bolaget...