Nytt förstahandsval inom banksektorn

Storbankens vinstutveckling får stöd från ytterligare räntehöjningar som stärker räntenettot. Med de nya finansiella målen bedömer vi att den totala utdelningskapaciteten når över 40 procent fram till 2025. Storbanken är vårt nya förstahandsval inom banksektorn.
Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Utvalda aktier och investeringar

Beställ din provportfölj

Swedbank – Nytt förstahandsval inom banksektorn

  • Ytterligare räntehöjningar stärker räntenettot
  • Nytt trovärdigt avkastningsmål om 15 procent avkastning på eget kapital (ROE)
  • Fokus flyttas tillbaka till affärsverksamheten
  • Kapitlet om amerikanska böter närmar sig ett slut
  • Stora förväntade utdelningar kommande år
  • Vi rekommenderar Köp med riktkurs 225 SEK, motsvarande drygt 30 procent uppsida

Banksektorn är en av få sektorer på börsen som tagit emot senaste månadernas räntehöjningar med öppna armar. När vi nu lämnar ett årtionde av nollräntor så finns det många finansiella förlorare. Till den skaran sällar sig dock inte den svenska banksektorn. Åren av obefintlig eller till och med negativ styrränta har pressat ned bankernas marginal mellan in- och utlåning till historiskt låga nivåer. Detta håller nu på att normaliseras och leder till stora intäktsökningar för de svenska bankerna.

Swedbank är en av de fyra storbankerna som har ett tydligt fokus på att erbjuda banktjänster som passar de flesta. Fokus är på traditionella tjänster för vardagsekonomin såsom inlåning, utlåning och betaltjänster.  Bolaget har 7 miljoner privatkunder och 550 000 företagskunder.

Det breda antalet kunder som har både in- och utlåning hos Swedbank gör att bolaget får en tydlig påverkan på sin räntenettointjäning när styrräntan höjs. Den genereras av skillnaden i ränta mellan inlåning och utlåning, det vill säga skillnaden i vilken ränta man ger till kunder på konton och den ränta man tar på de lån man ger ut.

När Riksbanken lämnade nollräntan i maj så började den positiva marginaltrenden för bankerna ta fart på riktigt. Denna effekt är lika för alla banker men den slår igenom olika mycket i deras respektive resultat beroende på vilka typer av kundgrupper och tjänster man valt att fokusera på.

På Swedbanks kapitalmarknadsdag i början av december presenterades planen för de kommande tre åren och hur man ska nå sitt nya finansiella mål om att skapa en avkastning på eget kapital (ROE) om 15 procent senast 2025.

Vi bedömer att det finns god möjlighet för bolaget att nå detta mål och ser ett antal faktorer som talar för en god aktiekursutveckling under den perioden. Det första är stödet från ytterligare räntehöjningar som stärker räntenettot. Det andra är att banken nu flyttar fokus tillbaka till affärsverksamheten efter flera år av internt fokus på penningtvätt och regelefterlevnad. Vi tror även detta innefattar ett slut på osäkerheten kring ett bötesbelopp från amerikanska myndigheter för de penningtvättsutredningar som pågår. Den processen tror vi avslutas under 2023. Och sist men inte minst så ser vi bolagets kapitalisering och ambition att höja ROE som tunga skäl till att förvänta oss stora aktieutdelningar fram till och med 2025. I våra prognoser räknar vi med att Swedbank under denna period (2023-2025) delar ut 43 SEK i ordinarie utdelning och ytterligare 31 SEK i extrautdelningar, totalt 74 SEK. Det skulle innebära cirka 44 procent direktavkastning på dagens aktiekurs.

Vi rekommenderar Köp av Swedbank med riktkurs 225 SEK. Nuvarande aktiekurs (168 SEK) ger en värdering om P/E 7.8x på 2023 års förväntade vinst vilket vi tycker är mycket attraktivt givet den förväntade vinstutvecklingen och höga direktavkastningen. Vi rankar Swedbank som vårt nya förstahandsval inom banksektorn.

Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången 2022-12-07 06:19

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.  

Relaterade artiklar

Gränges: Tid för avgång
Veckans aktiecase

Gränges: Tid för avgång

Aluminiumveteranen Gränges erövrar en ny marknadsnisch. Tech-nivån är hög, tillväxten tvåsiffrig och värderingen för låg....

Transformerande år med stor kurspotential
Veckans aktiecase

Transformerande år med stor kurspotential

Nyligen passerade läkemedelsbolaget en viktig milstolpe som sänker estimatrisken. Trots den starka kursutvecklingen i år...