Plocka upp vinnaren på energibesparingar

Ventilationsbolaget har genomgått en framgångsrik transformering med renodling och en väsentligt förbättrad lönsamhet. Trots en övertygande operativ utveckling och ljusa utsikter har aktien dragits med i den allmänna rädslan för byggrelaterade bolag. Vi ser en väsentlig uppsida i aktien efter det stora kursfallet.
Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Prenumerera på

Veckans aktiecase

Skriv upp dig här

Lindab – Plocka upp vinnaren på energibesparingar (Köp med riktkurs 265 SEK)

  • Ledande ventilationsbolag i Europa
  • Skördar frukten av framgångsrik transformering de senaste åren
  • Tydlig pricing power och god leveransförmåga, trots kraftigt stigande priser
  • Tydlig hållbarhetsprofil och gynnas av EU:s Green Deal
  • Stark balansräkning och kassaflöde möjliggör ökad förvärvstakt
  • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 265 SEK
  • Direktavkastning på drygt 3 procent

Ventilationsbolaget Lindab rusade på börsen under 2021 och noterade all time high på kursen 325 SEK vid årsskiftet. Därefter vände aktien kraftigt ned och i år har aktien fallit omkring 45 procent. Kursnedgången speglar dock inte den operativa utvecklingen, med hög organisk tillväxt samt stigande och hög lönsamhet. Lindab har snarare dragits med i den allmänna rädslan för att en tuffare miljö väntar för byggrelaterade bolag med stora prisuppgångar på insatsvaror och en mer osäker byggkonjunktur.

Lindab har dock hanterat prisuppgångarna väl, inte minst för stål, som är bolagets största insatsvara. Med en proaktiv prissättning mot kunder och nära samarbete med stålleverantörerna har ventilationsbolaget säkrat tillgången till stål. Det bidrog till en hög omsättningstillväxt (21 procent organiskt) och rörelsemarginal i första kvartalet, väl över bolagets finansiella mål.

Utöver bolagets tydliga pricing power, det vill säga förmåga att föra över kostnadsökningar till kunderna, har Lindab genomgått en framgångsrik transformering sedan Ola Ringdahl tog över vd-posten i början av 2018: Nya affärsområden, avyttring av Building Systems, lönsamhetsfokus, höjda priser och decentralisering. Kombinerat med några förvärv och effektivisering har EBITA-marginalen mer än fördubblats sedan 2018, från 6,3 till 12,9 procent föregående år.

Lindab utvecklar, tillverkar och säljer produkter och systemlösningar för inomhusklimat inom ventilations- och byggbranschen. Norden är största marknaden och utgör 55 procent av omsättning, följt av Västeuropa 29 procent. Lindab är ett sencykliskt bolag med cirka 80 procent av försäljningen till nybyggnation och renovering inom yrkesbyggnader samt resterande del till nybyggnation och renovering inom bostadssektorn.

Ventilationsbolaget har en tydlig hållbarhetsprofil och gynnas av EU:s Green Deal med ökade krav på smarta ventilationslösningar för att minska energiåtgången i byggnader. Med stigande energipriser ökar fokus på energibesparing. Lindab ser en ökad efterfrågan på energieffektiv ventilation, vilket delvis kan motverka de osäkra konjunkturutsikterna för byggbranschen.

I den nordiska byggsektorn sticker Lindab ut, med en övertygande pricing power och leveranskapacitet, hög motståndskraft mot ökande stålpriser och den allmänna kostnadsinflationen. Lindab har en stark balansräkning och en aktiv förvärvsstrategi, som adderade sex bolag förra året och tre stycken i år. Det senaste är ventilationsdistributören Felderer i Tyskland, som mer än fördubblar försäljningen i Tyskland.

Vi rekommenderar Köp med riktkursen 265 SEK, motsvarande en värdering på EV/EBIT 14x vår prognos för 2022. Det innebär en tydlig men välmotiverad premievärdering relativt jämförbara bolag och motiveras av den kraftiga lönsamhetsförbättringen de senaste två åren samt bolagets tydliga ESG-profil. Enligt årsredovisningen var 73 procent av intäkterna klassificerade enligt EU:s taxonomi, vilket är en hög andel.

Ännu inte kund?

Beställ din provportfölj med rekommenderade aktier och investeringar

Beställ kostnadsfritt

Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 29 april kl. 07:36.

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.  

Relaterade artiklar

Lockande ingångsläge i marknadsledaren  
Veckans aktiecase

Lockande ingångsläge i marknadsledaren  

Verkstadsbolaget levererade ett rekordkvartal med en hög nivå på efterfrågan och orderingång. En världsledande marknadsposition,...

Äntligen biter prishöjningarna
Veckans aktiecase

Äntligen biter prishöjningarna

Hygienbolaget har haft några tröga år på börsen. Mycket talar dock för att senaste rapporten...

Stabila kassaflöden med hög direktavkastning
Veckans aktiecase

Stabila kassaflöden med hög direktavkastning

Telekomoperatören genererar stabila kassaflöden och en hög direktavkastning, vilket är attraktiva egenskaper. Verksamheten är relativt...