Academedia – Ocyklisk tillväxt med stabila kassaflöden och rabattvärdering

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Academedia har klarat sig väl under coronapandemin, som med sin ocykliska verksamhet och låga investeringsbehov genererar stabila kassaflöden. Bolaget är norra Europas största utbildningsföretag med en väldiversifierad verksamhet inom för- och grundskola, gymnasium och vuxenutbildning i Sverige som tillsammans utgör 80 procent av omsättningen. Övriga 20 procent utgörs av den snabba internationella expansionen inom förskolor i Norge och Tyskland.

Efterfrågan på förskoleplatser ökar i hela i Europa, inte minst i Tyskland där det saknas cirka 350 000 förskoleplatser. År 2013 infördes en lag i Tyskland om att alla barn över ett år har rätt till en förskoleplats. Academedia exporterar den nordiska förskolemodellen och tillväxtpotentialen i Europa är stor. Behovet är stort även i Sverige, utöver förskolor även inom grundskolor.

Academedia har vuxit starkt de senaste fem åren med en organisk tillväxttakt kring 5 procent, som ibland toppas med förvärv. Lönsamheten har dock inte riktigt hängt med under samma period. Det beror dels på problemet med snabbt stigande lärarlöner de senaste åren, där justerad ersättning från stat och kommun släpar efter. Även problemen med Arbetsförmedlingen har sänkt lönsamheten, framförallt under föregående år. I nuläget är exponeringen mot Arbetsförmedlingen låg.

Academedia har genomfört stora förändringar inom vuxenutbildningssegmentet, som har haft det tufft med fallande volymer men nu ser ut att förbättra lönsamheten. Arbetsförmedlingens reformering, där en stor del av verksamheten ska läggas ut på privata aktörer, innebär en god tillväxtpotential. Arbetslösheten växer nu snabbt och har historiskt mötts med en ökad efterfrågan på vuxenutbildningar, vilket bör gynna Academedia.

I mitten av mars kommenterade Academedia utvecklingen på grund av Covid-19. Samtliga AcadeMedias förskolor i Norge och Tyskland påverkas av nationella och regionala beslut att stänga förskolor och skolor. Skolpeng kommer att betalas ut som vanligt under denna period. I Sverige är samtliga verksamheter öppna. Academedia hade dessutom redan tidigare investerat extra i flera digitala utbildningsrelaterade tjänster och plattformar, vilket kan öka effektiviteten på sikt.

Vår bedömning är att rörelsemarginalen har bottnat för Academedia. Kombinerat med en snabbt växande förskoleverksamhet i Tyskland och lönsamhetsförbättringar i Norge, växer vinsterna snabbt de närmaste åren. Enligt Carnegie Analys bedömning förväntas vinsten per aktie växa med 15 respektive 21 procent för åren 2020/21 och 2021/22.

Vi rekommenderar Köp i Academedia, som erbjuder en diversifierad tillväxt även i en sämre konjunktur. Vår riktkurs 65 SEK motsvarar P/E 14,5x på prognosen för 2019/20, motsvarande 15 procent rabatt relativt jämförbara konkurrenter.

  Academedia – Ocyklisk tillväxt med stabila kassaflöden och rabattvärdering (Köp, riktkurs 65 SEK)

  • Norra Europas största utbildningsföretag med internationell tillväxtpotential
  • Ocyklisk verksamhet och låga investeringsbehov genererar stabila kassaflöden
  • Väldiversifierad verksamhet inom för- och grundskola, gymnasium och vuxenutbildning i Sverige
  • Snabb internationell expansionen inom förskola i Norge och Tyskland
  • Rörelsemarginalen har bottnat
  • Vinsten per aktie förväntas växa med 15 respektive 21 procent för åren 2020/21 och 2021/22
  • Köprekommendation med riktkursen 65 SEK, motsvarande P/E 14,5x på prognosen för 2019/20

  Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

  Skriv upp dig här 


  Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 13 mars kl.13:08.

  Viktig information

  Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

  Potentiella intressekonflikter

  Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

  Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.