Diamyd Medical

Penser Access by Carnegie

Diamyd Medical utvecklar precisionsmedicinska terapier för prevention och behandling av autoimmun diabetes. Huvudläkemedelskandidaten Diamyd® är en sjukdomsmodifierande antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppsegen insulinproduktion som har särläkemedelsstatus i USA och har beviljats Fast Track-status av amerikanska FDA. DIAGNODE-3, en bekräftande fas III-studie, rekryterar aktivt patienter med nydebuterad typ 1-diabetes i åtta europeiska länder och i USA.

Bransch: Hälsvård
Marknad: NASDAQ First North Stockholm
Tickerkod: DMYD B
Bolagets hemsida: https://www.diamyd.com/

Till Penser Access & Future by Carnegie startsida

Penser Access & Future by Carnegie

Länk till våra senaste rapporter och kommentarer