Allmänna bestämmelser

Den 3 januari 2018 stärktes skyddet för den som investerar i värdepapper genom MiFID II som medför förändrad svensk värdepapperslagstiftning och nya föreskrifter från Finansinspektionen. De nya reglerna innebär bl.a. att bankens rådgivare kommer att vara extra noga med att försäkra sig om att du som kund förstår risknivån för de placeringar du är intresserad av att göra samt att du kommer att få tydligare information om kostnaderna för din investering. MiFID II medför också att företag som handlar med värdepapper eller andra finansiella instrument kommer att behöva en så kallad LEI-kod (Legal Entity Identifier) för att kunna fortsätta med denna handel.

Allmänna bestämmelser 

Särskild information om insättningsgaranti, investerarskydd samt information om behandling av personuppgifter framgår av Carnegies Informationsskrift.

 


 

Nya allmänna bestämmelser -  tillämpliga från och med den 4 juni 2018. 

Carnegie avser att lansera en ny mobilapp. Med anledning av detta har Carnegie uppdaterat de allmänna bestämmelser som gäller för depå-/konto, portföljförvaltning och handel med finansiella instrument. De nya villkoren träder i kraft den 4 juni och finns att läsa nedan. 


© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.