Allmänna bestämmelser

Nya allmänna bestämmelser m.m. från och med den 3 januari 2018.

Vi har uppdaterat våra allmänna bestämmelser efter nya riktlinjer från branschföreningen Svenska Fondhandlareföreningen. Bestämmelserna börjar gälla den 3 januari 2018. 

Översynen har skett mot bakgrund av ikraftträdande av det s.k. MiFID II-regelverket som omfattar gemensamma regler för värdepappershandeln i Sverige och övriga EU-länder. Den 3 januari 2018 stärks skyddet för den som investerar i värdepapper genom MiFID II som medför förändrad svensk värdepapperslagstiftning och nya föreskrifter från Finansinspektionen. De nya reglerna innebär bl.a. att bankens rådgivare kommer att vara extra noga med att försäkra sig om att du som kund förstår risknivån för de placeringar du är intresserad av att göra samt att du kommer att få tydligare information om kostnaderna för din investering. MiFID II medför också att företag som handlar med värdepapper eller andra finansiella instrument kommer att behöva en så kallad LEI-kod (Legal Entity Identifier) för att kunna fortsätta med denna handel.

Bästa orderutförande
MiFID II innehåller också nya regler om bästa orderutförande. Bankens nya riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order kommer att publiceras på denna webbplats senast den 3 januari 2018.

Allmänna bestämmelser -  tillämpliga från och med den 3 januari 2018. 

Särskild information om insättningsgaranti, investerarskydd samt information om behandling av personuppgifter framgår av Carnegies Informationsskrift.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.