Närmare Private Banking för dig

En kortare väg till en långsiktig plan.

Här hittar du adress och telefonnummer till ditt lokala Carengiekontor. Vi ser fram emot att höra från dig.

Stockholm
Regeringsgatan 56
103 38 Stockholm

Telefon: 08-5886 92 50
E-post: pbstockholm@carnegie.se

Malmö
Stortorget 9
211 22 Malmö

Telefon: 040-665 52 00
E-post: pbmalmo@carnegie.se

Linköping
Tanneforsgatan 3
SE-582 24 Linköping

Telefon: 013-36 91 90
E-post: pb.linkoping@carnegie.se

Göteborg
Sankt Eriksgatan 6
Box 2143
403 13 Göteborg

Telefon: 031-743 08 80
E-post: pbgoteborg@carnegie.se