Kapitalförvaltning på Carnegie

En korrekt sammansatt investeringsportfölj är den enskilt viktigaste faktorn för att uppnå god förmögenhetstillväxt över tid, visar forskning. Vad som är rätt portfölj är dock högst individuellt och beror på varje persons unika målsättningar, riskpreferenser, tidshorisonter med mera. Det är bakgrunden till att vi på Carnegie alltid börjar med att grundligt lära känna dig som investerare. Först därefter kan vi hjälpa dig att sätta samman din individuella investeringsportfölj av ett antal olika byggstenar, som var och en har sin egen tidhorisont och funktion. Syftet är att du ska känna dig trygg med din portfölj och klara marknadens tillfälliga svängningar.


Våra förvaltningstjänster

Oavsett om du vill låta din rådgivare ansvara för den dagliga förvaltningen eller fatta besluten själv har Carnegie lösningar som passar dig.

För dig med begränsad tid eller intresse

  • Vår diskretionära kapitalförvaltning är för dig som har begränsat med tid, intresse eller kunskap för att löpande ta hand om ditt kapital.
  • Vi erbjuder värdepappersförvaltning av ett team med omfattande erfarenhet och kunskap.
  • En grundtjänst för dig som månar om din värdepappersportföljs utveckling.

Mer om diskretionär kapitalförvaltning

För dig som vill fatta egna beslut

  • Anpassad, aktiv och oberoende rådgivning med egen rågivare.
  • Du fattar dina egna investeringsbeslut.
  • Via Carnegie Online når du alla våra analyser.
  • Kontinuerlig rapportering.

Mer om rådgivande kapitalförvaltning

För dig som är aktiv

  • Egen mäklare för dig som handlar aktivt med aktier och derivat samt fattar egna beslut.
  • Tillgång till topprankad teknisk och fundamental analys.
  • Du samarbetar med ledande analytiker som kan hjälpa dig att fatta rätt beslut.

Mer om aktiehandel

 


Så bygger vi din investeringsportfölj

Carnegies förvaltningsmodell består av fyra olika byggstenar, som utifrån dina individuella förutsättningar och preferenser sätts samman till en unik portfölj.


Byggsten 1: Stabila placeringar.

Här finns kapital som oftast ska användas inom 0–5 år för planerade utgifter, och som även utgör din ekonomiska buffert. Pengarna investeras med begränsad risk i väldiversifierade och kostnadseffektiva portföljer av ränteprodukter och likvida, absolutavkastande hedgefonder med mera. Ränteterminer kan användas föratt erhålla taktisk allokering till låg kostnad. Genom valutasäkring kan exponering ges inte bara mot svenska utan också mot globala marknader. Byggstenen kan utgöras av våra grundportföljer Räntebärande investeringar och Alternativa investeringar.

Byggsten 2: Tillväxtplaceringar 


Här lägger vi kapital som ska användas om 5-10 år. Medlen exponeras mot svenska, nordiska och globala aktiemarknader för att skapa god avkastning. Förvaltningen av svenska aktier baseras på Carnegie Analys prisbelönta bolagsanalys. Även valutan kan användas för att skapa avkastning.

Byggsten 3: Långsiktiga placeringar.

Detta kapital ska oftast kunna avvaras i tio år eller längre. Här finns mindre likvida alternativa investeringar med syfte att ge extra god avkastning, exempelvis inom private equity, vissa hedgefonder, fastigheter eller andra reala tillgångar. Möjlighet till investering öppnas bara någon gång per år och det kan ta flera år att realisera tillgångarna.

Byggsten 4: Spets.

Byggstenarna 1–3 utgör basportföljen. Ovanpå ligger taket: Carnegies spets. Detta är unika investeringstillfällen, till exempel i form av börsintroduktioner, som Carnegie Private Bank kan erbjuda tack vare närheten till Carnegies investment banking och förstklassiga analysavdelning. Spetsen innehåller investeringar med varierande placeringshorisont och risknivå. Investeringarna görs närtillfällen dyker upp.


Fyll i fomuläret om du vill diskutera kapitalförvaltning med oss

Namn
Telefonnummer
Meddelande
 
 

Läs om hur Carnegie behandlar dina personuppgifter här

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.