Kapitalförvaltning på Carnegie

En korrekt sammansatt investeringsportfölj är den enskilt viktigaste faktorn för att uppnå god förmögenhetstillväxt över tid, visar forskning. Vad som är rätt portfölj är dock högst individuellt och beror på varje persons unika målsättningar, riskpreferenser, tidshorisonter med mera. Det är bakgrunden till att vi på Carnegie alltid börjar med att grundligt lära känna dig som investerare. Först därefter kan vi hjälpa dig att sätta samman din individuella investeringsportfölj av ett antal olika byggstenar, som var och en har sin egen tidhorisont och funktion. Syftet är att du ska känna dig trygg med din portfölj och klara marknadens tillfälliga svängningar.

Våra förvaltningstjänster

Oavsett om du vill låta din rådgivare ansvara för den dagliga förvaltningen eller fatta besluten själv har Carnegie lösningar som passar dig.

För dig med begränsad tid eller intresse – Diskretionär kapitalförvaltning

  • Vår diskretionära kapitalförvaltning är för dig som har begränsat med tid, intresse eller kunskap för att löpande ta hand om ditt kapital.
  • Vi erbjuder värdepappersförvaltning av ett team med omfattande erfarenhet och kunskap.
  • En grundtjänst för dig som månar om din värdepappersportföljs utveckling.

För dig som vill fatta egna beslut – Rådgivande kapitalförvaltning

  • Anpassad, aktiv och oberoende rådgivning med egen rågivare.
  • Du fattar dina egna investeringsbeslut.
  • Via Carnegie Online når du alla våra analyser.
  • Kontinuerlig rapportering.

För dig som är aktiv – Aktiemäkleri

  • Egen mäklare för dig som handlar aktivt med aktier och derivat samt fattar egna beslut.
  • Tillgång till topprankad teknisk och fundamental analys.
  • Du samarbetar med ledande analytiker som kan hjälpa dig att fatta rätt beslut.

Gör en intresseanmälan