Kapitalförvaltning på Carnegie

En korrekt sammansatt investeringsportfölj är den enskilt viktigaste faktorn för att uppnå god förmögenhetstillväxt över tid, visar forskning. Vad som är rätt portfölj är dock högst individuellt och beror på varje persons unika målsättningar, riskpreferenser, tidshorisonter med mera. Det är bakgrunden till att vi på Carnegie alltid börjar med att grundligt lära känna dig som investerare. Först därefter kan vi hjälpa dig att sätta samman din individuella investeringsportfölj av ett antal olika byggstenar, som var och en har sin egen tidhorisont och funktion. Syftet är att du ska känna dig trygg med din portfölj och klara marknadens tillfälliga svängningar.

Våra förvaltningstjänster

Oavsett om du vill låta din rådgivare ansvara för den dagliga förvaltningen eller fatta besluten själv har Carnegie lösningar som passar dig.

För delar av eller hela din portfölj – Diskretionär kapitalförvaltning

 • Låt vår prisbelönta diskretionära kapitalförvaltning ta ansvar för din investeringsportfölj. En kostnadseffektiv och heltäckande tjänst.
 • Vi förvaltar din skräddarsydda lösning och anpassar vikterna i respektive tillgångsslag efter rådande marknadsklimat.
 • Inom varje tillgångsslag kombinerar förvaltarna hållbara investeringar och god diversifiering med innovativa teman som spets.
 • Använd vår diskretionära kapitalförvaltning för hela din investeringsportfölj, eller låt den utgöra basen i din förvaltningslösning hos Carnegie.

För dig som vill fatta egna beslut – Rådgivande kapitalförvaltning

 • Anpassad och aktiv rådgivning med egen rågivare.
 • Du fattar dina egna investeringsbeslut.
 • Via Carnegie Online når du alla våra analyser.
 • Kontinuerlig rapportering.

För dig som är aktiv – Aktiemäkleri

 • Egen mäklare för dig som handlar aktivt med aktier och derivat samt fattar egna beslut.
 • Tillgång till topprankad teknisk och fundamental analys.
 • Du samarbetar med ledande analytiker som kan hjälpa dig att fatta rätt beslut.

Gör en intresseanmälan