Strategiseminarium

USA rekordstimulerar och vaccindistributionen är igång. Vi har reflation där konjunkturkänsliga sektorer är i fokus. Förväntningarna är högt ställda och vissa värderingar spekulativa, men samtidigt är stimulansstödet superintakt och ingen åtstramning syns på horisonten.
Presentationen är en livesändning med Helena Haraldsson Carnegies makro- och
omvärldsanalytiker, samt Peter Nelson, förvaltare av svenska aktier och ansvarig för diskretionär förvaltning.

Datum: Tisdag 2 februari
Tid: Sändningen pågår klockan 10.00-10.45