Nya regler ger ökat kundskydd

För att förstärka kundskyddet och öka transparensen i finanssektorn införs i januari nya EU-regler. Som kund kommer du bland annat att få mer information om den rådgivning du får av oss samt upplysningar om kostnader och avgif­ter.

De nya EU-reglerna finns i direktivet MiFID II och förordningen MiFIR, vilka börjar gälla den 3 januari 2018 tillsammans med uppdaterad svensk värdepapperslagstiftning och nya föreskrifter från Finansinspektionen.

Bakom de nya reglerna finns främst två avsikter: att förstärka kundskyddet för dig som placerar i värdepapper och handlar med andra finansiella instrument, samt att öka transparensen inom finanssektorn.

Förstärkt kundskydd: Finansiella rådgivare ska framöver i ännu högre utsträckning försäkra sig om att du som kund förstår risknivån i de placeringar du väljer samt att de är lämpliga för just dig. Dessutom ska investeringarnas kostnader och avgifter redovisas än mer tydligt. Detta är förstås inget nytt för oss på Carnegie, men i och med de nya reglerna förstärks dina rättigheter ytterligare.

Ökad transparens: Genom ökad transparens ska värdepappershandeln göras säkrare. Denna målsättning uppnås bland annat genom nya regler för identifiering av köpare och säljare. Ökad transparens handlar också om ökad tydlighet kring finansiella produkter, och nya regler införs om insyn före och efter värdepappershandel.

Nyheter för dig som kund på Carnegie

Notera att i de flesta fall, behöver du som kund inte vidta några särskilda åtgärder med anledning av de nya lagkraven, undantaget juridiska personers registrering av LEI. Skulle du längre fram behöva agera, återkommer vi med utförliga instruktioner.

  • Krav på identifieringskod vid handel med finansiella instrument

Från och med den 3 januari 2018 behöver alla juridiska personer en global identifieringskod som kallas LEI (Legal Entity Identifier). Handlar du för en juridisk persons räkning är det viktigt att du skaffar LEI och meddelar oss denna – annars kan vi inte utföra affären.

Läs mer om LEI och registrera din LEI-kod här

Även privatpersoner behöver en global identifieringskod, ett s.k. nationellt ID. Om du enbart har svenskt medborgarskap och inte skattar utomlands, används ditt personnummer till ditt nationella ID. Har du däremot skattehemvist eller medborgarskap i något annat land, behöver du meddela oss dessa uppgifter.

  • Ny dokumentation om lämplighet

När du som är icke-professionell kund har fått investeringsrådgivning från oss, ska vi ge dig dokumentation i form av en lämplighetsförklaring som sammanfattas i en rapport. Dokumentation specificerar vilka råd du har fått och hur dessa motsvarar dina preferenser, mål och andra egenskaper. Denna rapport kommer att finnas tillgänglig via bankens internettjänst Carnegie Online.

  • Mer information om kostnader och avgifter

Som kund har du rätt att ta del av kostnader och avgifter som är förknippade med en produkt eller tjänst innan du genomför en transaktion. Denna information finner du på vår webbplats carnegie.se och i Carnegie Online. Efter affärstillfället kan du också be om kostnads- och avgiftsinformation. Dessutom kommer vi årligen redovisa de faktiska kostnaderna för dig som kund.

  • Rapportering om värdeminskning

Om du har tjänsten (diskretionär) portföljförvaltning och om din portfölj minskar i värde med 10 procent eller mer från senaste rapporttillfället, kommer du som kund att erhålla en värdeminskningsrapport.

Om du har frågor och funderingar kring de nya regelverken, vänd dig till din kontaktperson.