Genomsnittsränta bolån

Den genomsnittliga räntan visar ett viktat genomsnitt av räntan för nya och villkorsändrade bolån under den senaste månaden. Visas ingen ränta har inga lån getts ut eller fått ny ränta under den senaste månaden. Carnegie erbjuder endast bolån med räntebindningstid på tre månader.
2021
Augusti1.00%
Juli1.00%
Juni1.00%
Maj1.00%
April1.00%
Mars1.00%
Februari1.00%
Januari1.00%
2020
December
1.00%
November
1.00%
Oktober
1.00%
September 1.00%
Augusti1.00%
Juli1.00%
Juni1.00%
Maj1.00%
April1.00%
Mars1.00%
Februari1.00%
Januari1.00%
2019
December
1.00%
November
1.00%
Oktober
1.00%
September 1.00%
Augusti1.00%
Juli1.00%
Juni1.00%
Maj1.00%
April1.00%
Mars1.00%
Februari1.00%
Januari1.00%
2018
December
1.00%
November
1.00%
Oktober
1.00%
September 1.00%
Augusti1.00%
Juli1.00%
Juni1.00%
Maj1.00%
April1.00%
Mars1.00%
Februari1.00%
Januari1.00%
2017
December
1.00%
November
1.00%
Oktober
1.00%
September 1.00%