"Att långsiktigt förvalta din förmögenhet är ett stort ansvar. Därför sätter vi stolthet i att verkligen förstå dig och dina ambitioner. Portföljen som våra experter tar fram är anpassad för just dig och dina förutsättningar."

Vi ser fram emot att träffas och diskutera hur vi skapar bäst förutsättningar för just ditt kapital.

Boka möte

Vänliga hälsningar,

Fredrik Leetmaa
Global Head of Private Banking

Boka möte

  • Läs om hur Carnegie behandlar dina personuppgifter här 

Senaste investeringscase

En ljusning för omställningen
Investering

En ljusning för omställningen

Många bolag med koppling till energiomställningen har haft det tungt, men nu anas tecken på...

Läs fler case

INDIVIDUELLA PLACERINGSSTRATEGIER — ALL KUNSKAP UNDER ETT TAK

Carnegie Private Bankings förvaltningsmodell består av fyra olika byggstenar, som utifrån dina individuella förutsättningar och preferenser sätts samman till en unik portfölj till dig som kund.

Byggsten 1: Stabila placeringar.
Byggsten 2: Tillväxtplaceringar.
Byggsten 3: Långsiktiga placeringar.
Byggsten 4: Spets.

En korrekt sammansatt investeringsportfölj är den viktigaste faktorn för att uppnå god förmögenhetstillväxt över tid, visar forskning. Vad som är rätt portfölj är dock högst individuellt och beror på varje persons unika målsättningar, riskpreferenser, tidshorisonter med mera. Vi börjar alltid med att lära känna dig som investerare för att hjälpa dig att sätta samman din individuella investeringsportfölj. Syftet är att du ska känna dig trygg med din portfölj och klara marknadens tillfälliga svängningar.

Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen del av denna information skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar.

Bli kund

TA DEL AV NÄSTA INVESTERINGSMÖJLIGHET

Som kund hos Carnegie får du tillgång till hela vårt exklusiva ekosystem av investeringsmöjligheter. Vi skapar unika förutsättningar till våra kunder på Carnegie Private Banking, på ett sätt som inte många andra aktörer kan erbjuda. Vår styrka och vision är den mest investeringsnära Private Banking-aktören.

Hos oss får du tillgång till:

Topprankad aktieanalys och starkt aktiemäkleri
Ränteanalys och räntehandel med egen räntedesk
Börsnoteringar med transaktionsflöden från vår Corporate Finance
Onoterade bolag på sin tillväxtresa
Företagsobligationer och obligationsmäkleri

Bli kund