Oväntat hög inflation i USA

Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldsson om faktorerna som just nu driver marknaderna:

• Amerikansk detaljhandel – paus i köpfesten 

• USA-inflationen  överraskande hög 

• Räntor i upptrend – gjorde marknaden nervös

• USA  slappare budgetdisciplin


USA – paus i köpfesten

  • Siffror förra veckan visade att amerikansk detaljhandel i januari var svagare än förväntat på samtliga mått Detta är inget ovanligt – försäljningskurvan är ganska volatil (se graf).
  • Förutsättningarna för fortsatt stark detaljhandel finns där. Även om räntorna och inflationen stiger, är det gott om jobb och lönerna ökar. Optimismen är alltjämt hög – bland hushåll, bostadsbyggare och industrin, och nu är även tjänstebarometern på tolvårshögsta.USA – inflationen överraskande hög

  • Amerikanska inflationen stiger. Månadsökningen i kärninflationen i januari var den högsta sedan 2005. Momentum  som visar trenden de senaste tre månaderna  var upp kraftigt mot nästan 3 procent jämför med den vanliga årstakten på under 2 procent (se graf). 
  • Det finns även andra tecken på ökad inflation: Småbolagens planer att öka de anställdas kompensation är rekordhög i USA. I Tyskland lyckades metallarbetarna få nästan fyraprocentiga löneökningar både 2018 och 2019.


Räntor – upp brett, men mest i USA

  • Börsen skakade snabbt av sig inflationsoron i USA, men den initiala reaktionen på förra veckans siffror visar hur nervös marknaden är. Räntorna steg dock ordentligt i USA. Även i Europa och Sverige syns en tydlig upptrend.
  • I USA har 10-årsräntan klättrat till runt 2,90 procent och 2-årsräntan nu högre än inflationen. Det innebär att räntor åter ger real avkastning - för första gången sedan finanskrisen.
  • Ökad inflation behöver inte pressa bolagens marginaler, men mer inflation kan trycka upp räntorna och är ett hot mot börsens P/E-talsvärdering.


USA – slappare budgetdisciplin

  • Ett nytt orosmoln för räntemarkanden är USA:s slappare attityd till statsfinanserna i ett läge då ekonomin är stark, och redan visar ett visst inflationstryck. 
  • USA:s statsskuld är hela 107 procent (brutto) av BNP jämfört med Europas 87 procent. Budgetunderskottet närmar sig 5 procent av BNP och i belopp 1000 Mdr USD – vilket vi inte sett sedan den stora finanskrisen. 
  • De nya skattesänkningarna är lånefinansierade och nu ser det ut att komma budgetsatsningar på hundratals miljarder dollar över två år.

 

Carnegie Private Banking - Där kunskap och kapital möts


 

Börserna – rivstart efter starkt 2017

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.