Skärpta kapitalskatter? Investerarfrågor med Henrik von Sydow

Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på Carnegie Private Banking gästar podden Investera & Agera för att svara på frågor om utsikter för förändringar av skatter för ägare, entreprenörer och investerare i Sverige. Vad driver den politiska logiken? Vad är sannolikheten för nya eller skärpta kapitalskatter?
 • Vad förklarar finansministerns utspel om att Sverige behöver högre skatter på kapital?
 • Hur påverkar rubrikerna investeringsmiljön för svenska investerare?
 • Nycklarna för att genomföra skattereformer?
 • Vad är sannolikheten för en ny förmögenhetsskatt eller en ny arvsskatt i Sverige?
 • Vad är sannolikheten för en så kallad stopplagstiftning?
 • Vad är riskerna för nya kapitalskatter nästa mandatperiod?
 • Vad är sannolikheten för att fastighetsavgiften omvandlas till en mer progressiv skatt och tar in väsentligt mycket mer skatteuppbörd?
 • Vad är utsikten för förändringar i entreprenörskatterna (3:12)?
 • Risk för höjd ISK-beskattning efter valet?
 • Coronaskatter efter pandemin?
 • Hur kan Joe Bidens förslag till internationellt skattegolv för bolagsskatten påverka svenska börsbolag?
 • Hur ska investerare agera?

Prenumerera på podden:
ItunesSpotifyAcast  Soundcloud eller via vårt nyhetsbrev.

Denna podcast är utgiven av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ).

Risker

Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner.

De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.