Internship inom Investment Banking

Avdelningen Investment Banking erbjuder årligen ett internship-program med möjlighet till fast anställning. Du erbjuds under en period om cirka 10 veckor att på heltid delta i den löpande verksamheten. Praktiken erbjuds under fem perioder vilka är fördelade över hela året. Ansökan sker under två perioder per år. En på våren och en på hösten. Håll utkik under "Lediga tjänster" för att se när ansökningsperioderna är öppna. 

Profil
Vi söker dig som vid startdatum för internship-programmet är student och som har avslutat minst tre terminers studier med inriktning mot finansiell ekonomi eller annan relevant utbildning. Därutöver ser vi att du kan uppvisa mycket goda akademiska resultat. Utlandsstudier och/eller arbetslivserfarenhet är meriterande.

Arbetsuppgifterna
• Analys av företag och branscher
• Framtagande av presentationsmaterial och deltagande i presentationer
• Värdering av företag
• Framtagande av prospekt, säljdokument och annan dokumentation
• Kontakt med kunder och andra rådgivare
• Insamling och hantering av information

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.