2018: Stärkt förtroendekapital

Vår starka ställning på nordisk kapitalmarknad genererar fortsatt hög affärsaktivitet och god intjäning under 2018.

Trots en tilltagande marknadsturbulens under slutet av året fortsätter vi att utnyttja vår starka marknadsposition, både som rådgivare och mäklare på den nordiska marknaden. Svalare förutsättningar för aktiemarknadstransaktioner kompenseras med högre intäkter inom andra områden. De samlade intäkterna sjunker endast marginellt mot föregående år.

Stärkt kundförtroende
Våra löpande investeringar för att fortsätta bygga vår marknadsposition ger tacksamma avtryck i flertalet kund- och marknadsundersökningar under året. Kundförtroendet har stärkts hos såväl företag som institutioner och privatpersoner under 2018. Carnegie har mottagit marknadens högsta erkännanden för vår kunskap inom såväl aktieanalys, mäkleri, företagsrådgivning, företagsobligationer, förmögenhetsförvaltning, som för corporate access och back-office. Vi kan därmed återigen sammanfatta året med en ledande marknadsställning inom samtliga verksamhetsområden. Det vittnar om såväl hög kompetens, som starkt engagemang och kundfokus hos våra medarbetare.

Ansvarstagande och hållbarhet
Enligt plan så fortsätter vi också att integrera hållbarhetsperspektivet inom vår rådgivning med större tydlighet. Carnegie ska bedriva ansvarsfull rådgivning och nyttja vår marknadsroll för att stimulera till ansvarsfulla investeringar. Bara sett till vår nordiska analyskraft så har parametrar avseende hållbarhet kommit att inkluderas för samtliga de nordiska börsbolag som vi bevakar. Samma höga ambitionsnivå har vi avseende vår egen hållbara utveckling samt vårt arbetsgivaransvar. Mätbara hållbarhetsmål har därför integrerats bland våra övriga finansiella mål under året.

Utsikter
Långsiktigheten genomsyrar även våra investeringar och utsikter framåt. Marknadsutvecklingen förblir oviss och affärsklimatet är utanför vår kontroll. Vårt fokus ligger i att ständigt utveckla vår förmåga att kunna möta kundernas löpande behov av rådgivning.

Björn Jansson,
VD och koncernchef

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.