Stark prestation trots förändrade marknadsförutsättningar under det första halvåret.

VD och koncernchef Björn Jansson kommenterar

Det första halvåret 2022 präglades av inflationstryck, stigande räntor, krig och fallande börser, vilket står i stark kontrast till den omvärld vi verkade i under förra året. Carnegie fortsätter dock att prestera väl trots förändrade marknadsförutsättningar.


Jämfört med toppåret 2021 så minskar intäkterna, men jämför vi det första halvåret 2022 med det första halvåret 2019 respektive 2020 så ökar intäkterna och det gör resultatet efter det första halvåret 2022 till det näst bästa halvårsresultat som Carnegie presterat i koncernens historia.

Genom en långsiktig strategi om att vara den mest kompetenta finansiella rådgivaren på marknaden inom transaktioner, aktiemäkleri, analys och förmögenhetsförvaltning fortsätter Carnegie att stärka sin ledande marknadsposition. Vi får återkommande högsta betyg i oberoende kundundersökningar inom alla våra verksamhetsområden och vi är både tacksamma och ödmjuka inför det förtroende som våra kunder visar oss.

  • De operativa intäkterna uppgick till 1 783 MSEK (2 807)
  • Resultatet före skatt uppgick till 370 MSEK (1 052)
  • Det förvaltade kapitalet uppgick till 188 (234) miljarder kronor
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 20,4 procent (21,4)

Björn Jansson, VD

2022-09-01 Kvartalsrapport jan-jun 2022

Se samtliga finansiella rapporter