Stark prestation trots förändrade marknadsförutsättningar under det första halvåret.

VD och koncernchef Björn Jansson kommenterar

Under 2022 gjorde marknaden en helomvändning och de finansiella marknaderna reagerade starkt på ökad inflation, stigande räntor och skenande energipriser. För Carnegie har de förändrade förutsättningarna framförallt handlat om att anpassa verksamheten utifrån rådande marknadsläge och kundernas förändrade behov.

Carnegie befäster sin ledande position på marknaden genom att ta nya marknadsandelar och uppvisar ett bra resultat ur ett historiskt perspektiv.

  • Rörelseintäkterna uppgick till 3 898 MSEK (5 887), en minskning med 34 procent jämfört med rekordåret 2021.
  • Resultat före skatt uppgick till 652 MSEK (1 994), en minskning med 67 procent.
  • Det totala förvaltade kapitalet uppgick vid årets utgång till 298 miljarder kronor vilket kan jämföras med 412 miljarder föregående år.  
  • Intäkterna inom Investment Banking & Securities uppgick till 2 380 MSEK (4 228)
  • Intäkterna för Private Banking uppgick till 880 MSEK (1 000) och förvaltat kapital uppgick till 179 miljarder kronor (271).  
  • Asset Managements intäkter uppgick till 580 MSEK (671) och förvaltat kapital uppgick till 119 miljarder kronor (141).


Björn Jansson, VD

Bokslutsrapport 2022

Se samtliga finansiella rapporter