Finansiell Information

ÅRSREDOVISNINGEN 2021

Carnegie levererade ett starkt finansiellt resultat för hela 2021 där samtliga geografiska länder och produkter bidragit positivt. Kundnöjdheten fortsatte att öka och Carnegie stärkte sina marknadspositioner inom alla huvudsakliga verksamhetsområden och geografier.

Aktiviteten på aktiemarknaden var hög under året och Carnegie deltog i 51 börsintroduktioner, att jämföra med 16 föregående år. Att leverera 51 börsintroduktioner under ett och samma år är ett historiskt rekord och en prestation som skär igenom hela organisationen där alla är delaktiga och bidrar. Carnegie har därmed stärkt sin marknadsposition på den nordiska marknaden ytterligare och är den fortsatt ledande rådgivaren inom aktiemarknadstransaktioner. Vi såg ett ökat investeringsintresse för den nordiska aktiemarknaden bland internationella investerare och tack vare Carnegies starka analyskapacitet, globala räckvidd och vårt nordiska fokus var vi väl positionerade för att möta det ökade intresset att investera i nordiska bolag. Inom Private Banking har vi sett ett rekordstort inflöde av nya kunder tack vare många unika investeringserbjudanden och en positiv utveckling på det kapital som förvaltas

Björn Jansson, VD

Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Se samtliga finansiella rapporter