Finansiell Information

Bokslutsrapport 2020

Vår ledande marknadsposition i Norden i kombination med hög aktivitet på marknaden gav en intäktsökning på 26 procent.

  • Intäkterna inom Investment Banking & Securities ökade med 30 procent i förhållande till samma period i fjol.
  • Private Banking rapporterar en intäktsökning om 10 procent för helåret.

Carnegie redovisar goda resultat i hela intäktsmixen. Starkast utveckling sker på marknaden för aktiemarknadstransaktioner.

  • Carnegie deltog i fler aktiemarknadstransaktioner än någon annan finansiell aktör i Europa (86).
  • Samarbetet mellan Investment Banking, Securities och Private Banking var intensivt under året vilket bidrog till att Carnegie, genom sin unika affärsmodell, växte. 
  • Det förvaltade kapitalet inom Private Banking uppgick till 166 miljarder.
  • Carnegie befäste sin position som marknadsledande inom alla tjänsteområden enligt oberoende kundundersökningar och rankings. (Kantar Sifo Prospera, Euromoney, Mergermarket)