Volvo – låg värdering och strukturellt förbättrad lönsamhet lockar

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Coronapandemin tvärbromsade konjunkturen i våras och stoppade såväl industriproduktion som efterfrågan. Världskonjunkturen ser nu ut att vända upp igen men har en bra bit kvar till nivåerna före coronapandemin bröt ut. Lastbilstillverkaren Volvo - en av världens största tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer - kämpade redan före coronapandemin med fallande orderingång under andra halvåret 2019 och lägre volymer i början av 2020. I år skulle bli det första året när motståndskraften i Volvos lönsamhet prövades. Så blev det också.

Under vd Martin Lundstedts ledning har Volvo aktivt omstrukturerats för att strukturellt förbättra bolagets lönsamhetsnivå även i en svagare konjunktur med vikande volymer. Andra kvartalet imponerade på den punkten och stärkte därmed vår syn på att aktien förtjänar högre värderingsmultiplar. Under andra kvartalet föll försäljningen med hela 47 miljarder SEK samtidigt som resultateffekten bara blev 17 miljarder SEK justerat för tillfälliga stödåtgärder. Det bekräftar att Volvo har en mer flexibel produktionsapparat idag jämfört med till exempel vid finanskrisen.

Samtidigt är konjunkturosäkerheten fortsatt relativt stor. Orderingången på lastbilar föll trots allt med 45 procent i det andra kvartalet. Volvo är dock ett välskött bolag med en låg värdering och som nu ser ut att hantera fallande volymer väl med hyggliga marginaler. Trots vår nuvarande prognos om att omsättningen faller med 25 procent i år, bör Volvo kunna prestera en justerad EBITA-marginal på 6,5 procent. För 2021, som bör bli ett återhämtningsår, förväntas EBITA-marginalen stiga till 8,8 procent.

Volvo värderas med en omotiverat stor rabatt relativt globala jämförbara bolag. I nuläget är rabatten drygt 30 procent på vår prognos för 2021 med avseende på värderingsmultiplarna EV/EBIT och EV/Sales. Det är historiskt högt, om än inte rekordhögt. Vår bedömning är att ett antal betydande kostnadsbesparande åtgärder och en ökad andel eftermarknadsaffär, med högre lönsamhet och lägre konjunkturkänslighet, kommer att stärka Volvos förmåga att upprätthålla rörelsemarginalerna i nuvarande konjunktursvacka. Q2-resultatet är det första verkliga beviset på att Volvo är på rätt väg med en högre motståndskraft än historiskt.

Med en stark balansräkning, motsvarande 51 miljarder SEK i nettokassa, ser vi dessutom potential för betydande kapitalöverföringar till aktieägarna under de kommande åren. För innevarande och nästa år bedömer vi att utdelningen landar på 10 SEK respektive år, motsvarande en direktavkastning på 6 procent. Det finns även chans till extrautdelning.

I slutet av förra året meddelade Volvo att man säljer sitt lastbilsmärke UD Trucks till japanska Isuzu Motors för 22 miljarder SEK. Slutförandet av transaktionen har skjutits fram och förväntas enligt senaste kvartalsrapporten att genomföras under första halvåret 2021. Vår bedömning är att Volvos rörelsemarginal kan stärkas med 0,5-0,7 procentenheter efter genomförd affär, vilket motiverar en något högre värderingsmultipel. Dessutom stärks nettokassan och ökar sannolikheten för en extrautdelning. Andra triggers att hålla ögonen på är en potentiell utdelning av anläggningsmaskinerna i VCE, som har diskuterats flitigt på aktiemarknaden under en längre tid.

Vår riktkurs 200 SEK baseras på en styckesvärdering (sum-of-the-parts) baserad på multiplar för jämförbara bolag, innebärande att varje verksamhet värderas för sig varefter delarna aggregeras. Vi tar även stöd i en traditionell kassaflödesvärdering samt en långsiktig värdering baserad på normaliserad lönsamhet över en konjunkturcykel. Resultatet för 2020 är av mindre intresse och blickarna riktas mot nästa år. På vår prognos för 2021 värderas Volvo till EV/EBIT 9x, vilket är en låg värdering, såväl i absoluta tal som relativt jämförbara konkurrenter. 


Volvo – Låg värdering och strukturellt förbättrad lönsamhet lockar (Köp, riktkurs 200 SEK)

  • En av världens största tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer
  • Strukturellt förbättrad lönsamhetsnivå även i en svagare konjunktur med vikande volymer, där Q2-resultatet var ett första bevis
  • Välskött bolag med en låg värdering
  • Värderas med en omotiverat stor rabatt relativt globala jämförbara bolag
  • Betydande kostnadsbesparingar och en ökad andel eftermarknadsaffär med högre lönsamhet och lägre konjunkturkänslighet, stärker Volvos motståndskraft
  • Stark balansräkning med potential för betydande kapitalöverföringar till aktieägarna de kommande åren
  • Slutförandet av försäljningen av UD Trucks (troligen i början av 2021) stärker nettokassa och lönsamhet
  • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 200 SEK, baserat på styckesvärdering (sum-of-the-parts)
  • På vår prognos för 2021 värderas Volvo till EV/EBIT 9x, vilket är en låg värdering, såväl i absoluta tal som relativt jämförbara konkurrenter

Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

Skriv upp dig här 


Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 20 juli kl.08:24.

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.