”Vinterrallyt kan vara här”

Börsen ska upp under de kommande månaderna. Det bedömer Carnegie Privatbanks tekniska analytiker Johnny Torssell, som bland annat grundar sin analys på ett starkt säsongsmönster och Donald Trumps erövringar i det amerikanska presidentvalet. 

Redan tidigt i höstas talade Johnny Torssell om ett kommande vinterrally på aktiemarknaderna – efter en svagare höst – och nu kan vi alltså vara där.  Sin analys grundar han på tre faktorer, där den första är att börsens starka period, 1 november- 30 april, nu har inletts.

– Tittar man på data från Dow Jones under de senaste sex decennierna är det tydligt att all avkasting har genererats under den starka vinterperioden. Samma positiva mönster ser vi på den svenska börsen – under de kommande 4-6 månaderna har Stockholmsbörsen i snitt noterat en uppgång på 9-11 procent. Det är ju ingen garanti för att så blir fallet även i år – men man har ju verkligen statistiken på sin sida.

Den andra faktorn Johnny Torssell grundar sin positiva tro på är den så kallade våganalysen, som bygger på en teori om att de finansiella marknaderna rör sig i speciella femvågmönster, som reflekterar den aggregerade psykologin.

– När man lärt sig tolka dessa mönster i marknaden fungerar de som en approximativ ”karta”. Jag agerar nu efter två möjliga scenarios på USA-börsen– ett försiktigt positivt och ett starkt positivt scenario.

Förra veckan valde amerikanerna Donald Trump till ny president. I stället för ett kraftigt fall på börsen, som många experter förutsett, steg S&P500 kraftfullt den 9 november, då resultatet stod klart. Detta faktum ser Johnny Torssell som en bra signal på att den underliggande psykologin är positiv och nu har företräde på börserna.

– En sådan stark omsvängning är ofta en bra katalysator för en fortsatt uppgång!

Men hur är det i Europa då, där börserna är svagare?

– Ja, i Europa, även i Stockholm, är vi i ett så kallat squezze-läge där vi har låg volatilitet på börserna och befinner oss i en konsolidering. Det enda vi vet är att det kommer en rörelse från detta läge – och jag tycker mycket talar för att den amerikanska börsen också kommer att dra med sig de europiska börserna uppåt.

Hur mycket ska Stockholmsbörsen upp, tror du?

– Jag räknar med 5-10 procent de kommande fyra-sex månaderna.

Och hur pass säker är du?

– Min analys talar för att vi har cirka 60 procents sannolikhet för att börserna ska upp de kommande månaderna.