Räkna med fortsatt högtryck på IPO-fronten

Bra pipeline och stort kundintresse borgar för starkt flöde av nyintroduktioner på Stockholmsbörsen i höst. 
 – Vi kommer från en stark period och jobbar ändå med riktigt många introduktioner just nu, säger David Karlsson, chef för aktiemäkleriet på Carneige Private Banking.

Under våren duggade börsnoteringarna tätt, då Carnegie hjälpte nio nya bolag till börsen i Stockholm.  Och hösten ser fortsatt stark ut, enligt David Karlsson, chef för aktiemäkleriet på Carnegie Private Banking. 

 – Vi kommer från en stark period och jobbar ändå med riktigt många introduktioner just nu, både på kortare och längre sikt. Klimatet är gynnsamt, köpare och säljare kan mötas, konstaterar han. 

Först ut är den finska spelstudion Rovio, som ska noteras på Helsingforsbörsen, som i dag öppnar sitt erbjudandet  –  men inom kort kommer flera introduktioner, även i Stockholm.

– Positivt är inte bara att bolagen är många till antalet – det är också en bra spridning . Vi jobbar med allt från bioteknik till fastigheter.

Hur är intresset från investerare?

– Vi ser stort intresse från våra kunder. Dels beror det på att man upplever att värderingen i introduktionerna är gynnsam. Dels finns det nu en stark historik från bolag som noterats i IPO-cykeln som pågått de senaste tre åren: I snitt är nyintroducerade bolag upp cirka 50 procent mer än index här i Stockholm.

Vad kan hota utvecklingen?

– I nuläget är klimatet robust. Men om volatiliteten ökar på börsen kan en ny aktie upplevas som mer riskfylld med begränsad livikditet initialt och kortare historik. Dessutom är de nya bolagen på börsen ofta mindre eller medelstora och uppfattas därmed som mer volatila än de stora börsbolagen. De kommer att missgynnas om investerare viktar om till stora bolag. Då skulle noteringsklimatet bli mindre gynnsamt och i en förlängning i värsta fall stängas.