The Economist: Världsekonomin i god form

Den globala ekonomin är just nu i tämligen god form, och även på längre sikt är utsikterna ovanligt ljusa. Visst finns bekymmer – en del betydande – men de faller mestadels in i kategorin risker. Det sa Alasdair Ross, redaktör för The Economists magasin ”Världen 2018” när han gästade  Carnegie Private Banking.

The Economists redaktör Alasdair Ross frågades ut av Carnegies omvärldsstrateg Henrik von Sydow.

Under 2017 växte samtliga stora geografiska marknadsområden – och denna positiva utveckling består 2018, enligt ekonomimagasinet The Economist. Då inflationen troligvis förblir låg, består de globalt ultralåga räntorna ännu en tid, vilket ger utrymme för tillväxt.

– Den globala ekonomin ser i dagsläget rätt ljus ut – det är inte ofta jag säger, åtminstone inte de senaste tio åren, sa Alisdair Ross, redaktör för The Economists specialedition ”Världen 2018”, vid ett anförande under ett middagsseminarium för privata investerare hos Carnegie.

– Men ändå: Högsta punkten i den globala ekonomin har troligtvis redan passerats nu.

Med en uppskattad genomsnittlig BNP-tillväxt på 5,1 procent är Asien den region som växer snabbast 2018, enligt The Economist. Indien tar täten som världens snabbaste växande stora ekonomi med en förväntad BNP-ökning på cirka 8 procent, vilket är betydligt mer än Kinas cirka 5,8 procent.

– Premiärminister Narenda Modi har gjort mycket rätt med reformer kring skattelagstiftningen och bankerna, vilket i kombination med stabila politiska utsikter och mobilseringen av en ung och talangfull arbetskraft driver upphämtningen i Indiens tillväxt, sa Alisdair Ross.

Men dessvärre innebär det inte att Indien ännu är en lukrativ marknad för utländska investerare och företag, underströk han vidare.

– Även om inkomsterna stiger är Indiens medelklass väldigt fattig mätt med västerländsk standard. Här finns ännu inte hundratals miljoner människor som kan efterfråga motorcyklar, diskmaskiner och andra kapitalvaror, som vi ser i Kina.

– Innan inkomstnivåerna jämnas ut mellan de superrika och alla andra kommer Indien att förbli jaktmarker som bjuder på besvikelser för investerare från västvärlden.

Motorerna för den globala tillväxten är istället USA och Kina, framhöll Alisdair Ross.

– I Kina kommer president Xi Jinping nu sannolikt att öka intensiteten i åtgärderna för att tygla den skulddrivna ekonomiska expansionen, vilket kommer att dämpa tillväxten till någonstans under 6 procent. Det är ju ingen katastrofsiffra, men den största inbromsningen ekonomin upplevt under senare år. Bygg- och fastighetsbranscherna har särskilt hög risk.

I USA kommer president Trump att ha svårt att leverera utlovade 3 procent i BNP-tillväxt, då hans infrastruktursatsningar inte har materialiserats och det kommer att ta lite tid innan klubbade skattesänkningar hittar ut i form av efterfrågan i ekonomin.

– Men 2 procent är inte heller så illa sett över de senaste tio åren. USA är definit i återhämtningsfas, inte drivet av kvantitativa lättnader utan av att ekonomin växer på riktigt – och det är bra nyheter för världsekonomin, sa Alisdair Ross.

Fram emot andra halvan av 2019 tror han dock att flaskhalsar i utbud kommer att begränsa tillväxten i USA-ekonomin.

– Och då kommer Fed att höja räntan i snabbare takt, kanske så högt som 3 procent, vilket kommer att ta ned tillväxt. Men recessionen kommer att bli lindrig och ganska kort.

Världsekonomin och makroutsikterna tecknas alltså i ljusa färger av de Economist. Sämre är det med det politiska läget: Extremistpartiernas utbredning fortsätter i Europa, så även maktkampen mellan Saudiaraben och Iran i Mellanöstern, och Trumps oförutsägbarhet får världen att vara på sin vakt. Det gäller inte minst utvecklingen på Koreahalvön.

– Sannolikt går arken Trump eller Nordkoreas Kim Jong-Un från ord till handling, men man kan inte vara säker. Grannar och övriga världen måste göra vissa militära förberedelser för öppet krig på Koreahalvön.

Carnegie Private Banking  där kunskap och kapital möts