Varför inte göra precis tvärt om?

Nästan dagligen ser och hör vi kommentarer grundade på ekonomisk statistik om varför börsen ska upp under det kommande året/åren. Men jag hävdar att kausaliteten är precis den omvända – börsen leder ekonomin. Varför gör jag det? Jo, därför att det inte finns någon ekonomisk statistik som leder börsen. Alltså, när vi använder oss av makrodata för att prognostisera börsen analyserar vi det som laggar för att förutspå det som leder. Varför inte göra tvärt om?

Ett exempel får tydliggöra:

I en analys den 7 december 2012 presenterade jag en långsiktig analys över London-börsens (FTSE100) utveckling:

”Londonbörsen har byggt upp för en kraftig trendrörelse efter den konsolidering som har rått sedan toppen i april 2011. Den kommande trendrörelsen kommer att vara av en sådan dignitet att ekonomin kommer att påverkas”

Vi vet nu vad som hände. Index effektuerade en köpsignal den första veckan i januari 2013 och har sedan dess haft upptrend. Och den upptrenden har, precis som vi räknade med, lett till att BNP har förbättrats. 

På samma sätt kunde jag genom att analysera börstrenden för samma marknad i april 2011 förutspå både att börsen var på väg nedåt och att ekonomin skulle försvagades. Vad hände? Jo, börsen toppade i juli 2011 och den uppåtgående trendlinjen punkterades samtidigt som ekonomin återigen vände ned i en recession med tre negativa kvartal i följd Q4 2011 till Q2 2012.   

Med andra ord: Börsen leder ekonomin (OBS – inte styr ekonomin!) vilket kan vara bra att ha i åtanke när vi nästan dagligen ser och hör kommentarer om varför börsen ska upp under det kommande året/åren. Så länge trenden pekar upp kommer ekonomin att vara bra. Vänder börsen ned i ett månads- eller kvartalsdiagram så kommer ekonomin att försvagas.