Marknadens dröm- och mardrömsutfall i riksdagsvalet

Mindre än två veckor återstår till det svenska riksdagsvalet. Vilket är dröm- respektive mardrömsscenariot för aktiemarknaden? Och hur ska man som privat investerare positionera sig inför valet? Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på Carnegie Private Banking och tidigare riksdagledamot i tolv år, har svaren.

Hur ser läget ut inför valet?

– Läget kan sammanfattas med siffrorna 40-40-20 – det vill säga 40 procent för Alliansen, 40 för de rödgröna partierna och 20 för SD. Sverige vaknar sannolikt upp till en treblockssituation efter valet – ett nytt politiskt läge.  Och detta sammanfaller med att Sverige sannolikt befinner sig vid toppen av högkonjunkturen.

– Värt att notera är även att den ekonomiska politiken inte alls är högt på agendan i årets valrörelse. Det gör det lättare för alla partier att driva en mer expansiv politik. Ansvarkortet har inte alls spelats ut på samma sätt som för fyra eller åtta år sedan – snarare är vi inne i en löfteskarusell. Partiernas manifest betyder också mindre när partierna är mindre – vilket både S och M är. Då kan löftena snarare i del ses som en positionering inför framtida förhandlingar. 

Vilken är marknadens mardrömsutfall i valet?

– Kortsiktigt blir det besvärligt med ett jordbävningsscenario där flankerna, det vill säga SD och V, gör rekordresultat och blockerar regeringsbildningsprocessen. Det skulle kunna skapa negativ uppmärksamhet i internationell affärspress och utländska bankers nyhetsbrev – vilket i sin tur kan påverka utländska investerares allokering till Sverige och hämma kapitalinflödet.  

– Långsiktigt mer bekymmersamt är det om nästa cykel påbörjas med att man gör stora kombinationer av olika partiers valmanifest för att kunna forma en regering. Det skulle ske i ett läge där ekonomin kortsiktigt är väldigt stark, men där det långsiktigt kan bli utmanande att leverera när ekonomin faller.

– Vi vet att det finns ett pris på politisk osäkerhet – särskilt om den perioden blir utdragen. Det gör oss mer exponerade för andra risker, både inhemska och i vår omvärld, om det dröjer innan vi har en regering på plats och det råder osäkerhet om den får igenom sin budget.

Vilket är det bästa scenariot för marknaden?

– Det är om vi relativt snabbt får en regering på plats som också har beslutskapacitet – det vill säga får igenom sin budget.  Denna regering riktar också beslutskapaciteten mot att adressera strukturella utmaningar på arbets- och bostadsmarknaderna och en del skattefrågor innan det blir någon typ av ekonomisk nedgång under mandatperioden. Detta scenario vore önskvärt – men det är mer troligt att vi får en större koalition.

Vad spanar du efter de sista veckorna inför valet?

– Vilken verklighetsbild av Sverige kommer fram? Tecknar vi utvecklingen i Sverige som apokalyptisk eller nyanserad? Är den apokalyptisk kommer det att stärka flankerna, är den nyanserad har etablerade partier bättre möjligheter. Titta också på skiften i sakfrågor – ligger fokus på lag och ordning gynnas M, medan migration gynnar SD, miljö och klimat MP och C, och välfärdsfokus kan gynna S. Titta också på mandaten att förhandla – vem av partiledarna skaffar sig mandat att i regeringsbildningsprocessen, och även i sakfrågor, göra upp brett? Det kan vara en nyckelspelare.

Hur ska man bäst investera inför valet?

– Sätt valet i ett sammanhang – det är många andra parametrar på marknaden och i makromiljön som betyder mer för privata investerare. Samtidigt tycker vi att valhändelsen, tillsammans med hög värdering, viss osäkerhet kring bomarknaden och globala handelskonflikter, är skäl att undervikta svenska aktier. Undervikta också Europa och övervikta USA för att få en dollarexponering i en period där kronan kan vara under fortsatt press. Av svenska aktier väljer vi stora bolag i defensiva sektorer före småbolag som kan vara mer känsliga för exempelvis osäkerheter om skatteregler. Vi är också positiva till bolagen i välfärdssektorn.