Trumps seger ger ökad osäkerhet – men är ingen given säljsignal

Republikansk politik kan bli positiv för amerikansk tillväxt – men den globala effekten är mer osäker. Det menar Carnegies Investment Strategy-team, som behåller sin neutrala aktievikt efter Trumps valseger i det amerikanska presidentvalet.  

Det står nu klart att republikanerna kommer att styra USA. Amerikanerna har röstat fram Donald Trump som ny president, och republikanerna kommer att kontrollera kongressen, såväl senaten som representanthuset.

I skrivande stund är osäkerhetsfaktorerna naturligtvis många. Men vi ser ingen given säljsignal, utan behåller vår neutrala aktieposition i våra globala allokeringsportföljer.

Redan i sitt första anförande efter valsegern var Trump mer balanserad och försonande jämfört med retoriken i valrörelsen. Han pratade om ett enat USA som vill arbeta tillsammans med omvärlden, om än på amerikanska villkor. Han pratade också om ökad sysselsättning och satsa stort på infrastruktur.

Republikanerna är oftast mer affärsvänliga än demokraterna och traditionellt emot regleringar. Ett fokusskifte i USA, från penning- till finanspolitik, för att lyfta tillväxten i landet kan driva upp räntorna och därmed bli en konkurrent till aktieplaceringar.

De dominerande osäkerhetsfaktorerna med Trump är framför allt världshandel och protektionism samt geopolitik , där NATO-stödet är ett frågetecken. Självklart råder det också osäkerhet om republikanernas förmåga att bibehålla sunda statsfinanser mot bakgrund av Trumps alla löften.

Dessutom är penningpolitiken en osäkerhetsfaktor, eftersom Donald Trump hårt kritiserat Fed-chefen Janet Yellen, samtidigt som finansmarknaderna nu kan bli mer volatila – vilket i sin tur kan påverka Fed:s räntebeslut.

Trump är oerfaren inom politikens område. Samarbetet mellan honom och Paul Ryan (republikansk talman i representanthuset) och Mitch McConnell (republikan och ledare i senaten) kommer ge signaler om möjlig politik. Marknaden lever också i ovisshet kring Trumps förslag, vilket innebär osäkerhet – och vilken hur kommer förändringsprocessen av Trump, från affärsman till statsman och världsledare, att se ut?

Vi bedömer att republikansk politik kan bli positiv för amerikansk tillväxt men den globala effekten är mer osäker. Signalerna hittills från Trump som nyvald har varit balanserade och splittringen inom republikanerna kan bromsa vissa delar av hans politik. Fokus ligger nu snarare på hans handlingar än hans uttalanden – vilka politiska förslag blir genomförbara? Vilka utnämningar kommer? Och vilka blir de politiska prioriteringarna?

CARNEGIE INVESTMENT STRATEGY