Trump får efterföljare

Även om Donald Trump inte skulle bli president, inspirerar hans politik redan nu populister världen över. Det han sår kommer andra att skörda – i andra sammanhang, miljöer och val. 

Oddsen pekar på att Donald Trump förlorar mot Hillary Clinton i det amerikanska presidentvalet. Samtidigt har Donald Trump redan förändrat den amerikanska och globala politiska scenen – och hans idéer kommer att fortsätta göra ännu djupare avtryck under valkampanjen.

Med Trumps framgångar i USA går en parallell till Europa 2002,då högerpopulisten Jean Marie Le Pen kvalificerade sig till den sista och avgörande valomgången i det franska presidentvalet. Med övertygande marginal vann Jacques Chirac presidentposten, men Le Pens framgångar var, i retroperspektiv, en turning point i europeisk politik. Efter 2002 har de idéer som Le Pen orkestrerade – nationalism, protektionism, anti-migration, anti-EU och anti-etablissemang – vuxit i styrka i Europa.

Donald trump kan som fenomen göra motsvarande avtryck. Oavsett om han vinner eller förlorar presidentvalet, utgör han ett exempel för andra. Donald Trump visar populister i alla partier hur man gör för att vinna terräng. Hans beteenden kommer att kopieras och spridas över den globala politiska scenen. Donald Trumps idéer påverkar i större utsträckning den politiska mitten och kommer knappast att försvinna för att han förlorar presidentvalet.

Vilka är de strömningar somTrump understödjer?

Anti-globalisering. Trump gör återkommande poänger på både migration – muren mot Mexico – och mer protektionism. Det har fått Hillary Clinton att distansera sig från TTP, Trans-Pacific Partnership, och det minskar i sin tur stödet för TTIP, det viktiga frihandelsavtalet mellan USA och EU.

Anti-etablissemang. Sedan finanskrisen har ledarskapet inom både politik och näringsliv tappat i förtroendeoch tillit. Trumps retorik driver nu den bristande tilliten ännu längre och slår mot Washington och Wall Street, men även mot media och universitet. Medan etablissemangspolitiker försöker förmedla att de förstår missnöjda väljares vardag nöjer sig Trump med att i uttryck dela väljarnas ilska. I understand why you are angry, säger etablissemanget.Donald Trump säger: I’m angry.

Nationalism. Trumps slogan America First återspeglas i såväl ekonomisk politik som synen på globalt samarbete och viljan att söka polarisering mellan väst och islam. I Europa manifesterar sig nationalismen främst som ett motstånd mot EU. I USA är insatserna annorlunda och får andra globala implikationer. USA bär fortfarande upp den internationella säkerhetsordningen och det globala finanssystemet genom att utfärda världens reservvaluta dollarn.

Donald Trump visar världen potensen i att göda strömningar som anti-migration, anti-etablissemangoch protektionism. Det Trump sår kommer andra att skörda – i olika sammanhang, andra miljöer och andra val. Så blir politisk populism en växande ekonomisk risk.