Aktiechefen: Troligt med ett par börsnoteringar i höst

Börsnoteringsfönstret i USA har öppnat igen. Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking, spår att Sverige går i samma riktning och att hösten bjuder på ett par nykomlingar på Stockholmsbörsen.


Vad betyder fredagens amerikanska sysselsättningssiffra för börsen?
– Fredagens sysselsättningssiffra passade väl in på scenariot om en mjuklandning i konjunkturen. Det skapas fortfarande nya jobb i den amerikanska ekonomin, men i en lugnare takt. Arbetslösheten ökade något mer än väntat och antalet nya lediga jobb är fallande. Sammantaget ger det Federal Reserve möjlighet att avvakta ytterligare räntehöjningar vid nästa möte för att se om tidigare höjningar ger tillräcklig effekt. Det ökar förhoppningen om ett positivt börsscenario.

Stockholmsbörsen fortsätter att halka efter USA-börserna trots kronförsvagningen. Vad krävs för att Stockholmsbörsen ska återta förlorad mark?
– Jag tror vi behöver komma till en punkt där marknaden känner sig säker på att vi nått toppen i räntehöjningscykeln för att Stockholmsbörsen ska ta igen förlorad mark mot USA-börserna. När nästa väntade ränteförändring är en sänkning i stället för en höjning så tror jag vi kommer se minskad oro för den höga skuldsättningen hos konsumenter och fastighetsbolag. Då tror jag osäkerheten kring de svenska bankerna kommer avta. Utöver de direkta effekterna av lägre kostnader för räntekänsliga bolag tror jag även vi kommer se en ökad riskaptit i aktiemarknaden när räntorna börjar röra sig mot sänkningar. Det bör gynna mindre marknader likt den svenska, vilka ofta drabbas av utflöden i oroliga tider. Kommer riskviljan tillbaka lär allt fler notera den attraktiva värderingen som många svenska små och medelstora bolag har, i synnerhet för köpare med euro eller dollar på likvidkontot.

I USA har några bolag noterats på slutet. När öppnar börsnoteringsfönstret i Sverige?
– Intresset för nya bolag och noteringar börjar sakta komma tillbaka. Den amerikanska IPO-marknaden har börjat vakna till liv så smått, och med viss fördröjning kommer vi se samma mönster här under slutet av året. Signalerna från vår egen investmentsbanks verksamhet är att institutionella investerare börjar våga blicka framåt igen och se förbi det närmaste årets konjunkturosäkerhet. Det finns ett intresse att börja titta på nya bolag som är på väg mot börsen igen. Det intresset fanns inte förra hösten, så gradvis börjar riskviljan komma tillbaka.

När tror du vi ser nästa större börsnotering i Sverige?
– Jag tror vi kommer se ett par stycken noteringar under hösten och om de tas emot väl tror jag fler väntar efter årsskiftet. Vi kommer sannolikt se en större selektivitet från investerarna där bolag med en beprövad affärsverksamhet och längre historik efterfrågas.

Vilka makrosiffror och nyheter styr börsens utveckling närmaste veckan?
– Viktigast för marknadsutvecklingen närmaste veckan är momentum på USA-börserna. Om de orkar fortsätta uppåt lite till tror jag fler och fler investerare kommer lägga bear-scenariot åt sidan för stunden och börja positionera sig mer för en mer positiv avslutning på börsåret. Stöd i veckan kan komma från nya PMI-siffror som kan ge ytterligare stöd till förhoppningen att de börjat bottna ur. Vi får även en statusuppdatering över amerikansk konjunktur i Feds Beige Book som publiceras i mitten av veckan.

Vilka är de vanligaste frågorna du möter från privata investerare i dag?
– De vanligaste frågorna just nu från våra aktiekunder rör timingen för när det är läge att köpa in sig i marknaden. Många investerare fortsätter att vara avvaktande och känner sig villrådiga i det rådande läget med osäkerhet kring konjunktur och ränteutveckling. Samtidigt vill de inte missa den långsiktiga återhämtningen i marknaden när motvinden från stigande räntor avtar.

Hur bör långsiktiga respektive kortsiktiga investerare agera i dag?
– Vi fortsätter att se en ekonomi som är tillräckligt stark för att kunna stödja ett mjuklandningsscenario än så länge och det bör begränsa nedsidan de närmaste kvartalen. Det tycker jag talar för att långsiktiga investerare ska utnyttja de kursnedgångar vi sett i många bolag som inte har motsvarats av negativa vinstnedrevideringar. Kortsiktiga investerare kan följa senaste veckornas uppgång ett tag till, men måste vara vaksamma om momentum i den amerikanska marknaden ebbar ut. September är säsongsmässigt en svag månad och då kan det bli intressant att köpa på rekyl i den starkare oktobermånaden i stället.

Ännu inte kund?

Unikt och kostnadsfritt portföljförslag från Carnegie Private Banking

Läs mer här

Relaterade artiklar