Trender och handelskrig på terminens sista Carnegie Efter Börsen

Aktuella samhällstrender – och hur du  investerar i dem – samt en världsekonomi på randen till handelskrig. Det var några av ämnena vid vårens sista Carnegie Efter Börsen. Bland talarna fanns Serendipitys Saeid Esmaeilzadeh och Europaparlamentarikern Christofer Fjellner.

Saeid Esmaeilzadeh beskrev ”Serendipy” som en syn på livet och en inställning till affärer.

 – Ha öppna sinnen för vad som kommer och fokusera inte för mycket på de mål du satt initialt. Exponera dig för nya saker, var iterativ och ha beredskap att byta kurs.

Vad är det för stora trender som just nu förändrar Sverige och vår ekonomi – och vad investerar du i?

– Jag gillar att investera i och bygga ”förutsägbar ventures” –  saker som går att räkna på. Just nu ser vi djurhälsa om en het trend. Det blir alltmer vanligt att ha hund och vi bryr oss om hunden som en familjemedlem och är beredda att betala mer för dess hälsa.

– Även den konservativa fastighetsbranschen är i en stor förändring just nu där det fysiska och det digitala sammanflätats. Vi har fysiska fastigheter, men digitala plattformar som hantera hela processen från fastighetsutvecklingsarbetet till eftermarknadsprocessen och garantiärenden. Fastighetsbranschen är inte alls var den var för 20 års sedan.

Handelsfrågor spännande men inte särskilt upplyftande i dagsläget och det finns tyvärr goda förutsättningar för att detta blir värre framhöll Europaparlamentarikern Christoffer Fjellner som också gästade Carnegie efter börsen.

Är vi mitt i ett handelskrig just nu?

– Tar vi Donalds Trumps ord på allvar så har vi nog att vänta 25 procents tullar på bilar och bildelar. Och får vi det globalt – ja, då är vi i ett globalt handelskrig.

Vilka svenska sektorer och bolag möter du som är oroliga för stigande handelsfriktion?

– Framför allt stålindustrin. Sverige är det land efter Luxemburg som har störst andel stålindustri per BNP i Europa. Sen är det bilindustrin och Volvo Cars och som är oroliga.

Hur ska man svara på Trumps tullar, hur går resonmangen i kulisserna?

– Värdet av att agera gemensamt är väldigt uppenbart – det är nog ingen som vill eller vågar soloköra i detta. Jag tror att Europa på goda grunder kommer att vara ganska försiktigt. De svarstullar som EU troligtvis kommer att införa i början av juli motsvarar hälften av värdet på USA:s stål- och aluminiumtullar mot Europa.

Vilka datum är viktiga framåt för handelsfrågorna?

– Början av juli kommer att vara avgörande då EU och de flesta av världens länder inför skyddstullar kopplat till stålet, och då lär också USA bestämma sig för hur man ska svara på svarstullarna.