Tre faktorer som långsiktigt styr marknaden

De närmaste veckorna är kvartalsrapporterna i marknadens fokus. Men i ett längre perspektiv, säg ett kvartal, kommer investerarna – utöver den vanliga makroekonomiska statistiken fokusera på främst tre saker.

Dels kommer de amerikanska budgetförhandlingarna att komma upp på agendan igen i början av 2014 och dels kommer marknaden att fortsätta följa den amerikanska centralbankens (Fed) kommunikation kring en eventuell stimulansminskning ”tapering” av QE3.

Som vi ser i tabellen nedan har Fed kvar två räntemöten, den 29-30 oktober och den 17-18 december, i år. Mest intresse kommer att riktas mot de räntemöten som efterföljs av en presskonferens eftersom centralbankschefen då har möjlighet att förklara sitt agerande mer ingående. Marknaden förväntar sig en minskning av stimulanserna först nästa år vid räntemötet den 18-19 mars (även första räntemötet där Yellen är centralbankschef). Därefter förväntar sig marknaden att QE3 monteras ned i snabb takt (motsvarar i dag 85 miljarder USD i månaden) och att det är helt avslutat hösten 2014. Naturligtvis får den makroekonomiska statistiken stor påverkan på dessa förväntningar, där starkare statistik än förväntat troligtvis kommer driva på minskningen i snabbare takt och vice versa.

Därutöver kommer marknaden även att följa utvecklingen kring de första länderna att lämna Eurozonens låneprogram. Irland och Spanien förväntas vara först ut. Samtidigt förväntas Grekland behöva ytterligare hjälp.

 

Feds kommande räntemöten

* Räntemöte med presskonferens och frågestund

  Aktuella månatliga
stimulanser, Mdr USD
Förväntad minskning av
stimulanser, Mdr USD**
2013    
29-30 oktober 85  
17-18 december* 85  
     
2014    
28-29 januari 85  
18-19 mars* 85 15
29-30 april 70 15
17-18 juni* 55 19
29-30 juli 36 11
19-17 september* 25 18
28-29 oktober 7 7
16-17 december* 0  

** Bloombergs estimat