Torssell: God prognos för börsen

Stockholmsbörsen ska upp de kommande månaderna. Det tror Johnny Torssell, teknisk analytiker på Carnegie Private Banking, som ser flera tecken på att upptrenden ska bestå fram till åtminstone mars–april.

Efter två månader av nedgång stängde Stockholmsbörsen upp under årets sex första handelsdagar, med totalt 3,5 procent. Denna starka öppning är en av flera indikationer på ett nytt investerarbeteende och en kortsiktig optimism, menar Johnny Torssell, teknisk analytiker på Carnegie Private Banking.

– Tittar vi på all statistik sedan 1988 har index efter att ha gått upp sex dagar i följd, fortsatt upp i 64 procent av fallen med i snitt 2,7 procent under de kommande två månaderna, säger han och fortsätter: 

– I det medellånga perspektivet, det vill säga under de kommande månaderna, är jag positiv till börsen och räknar med en uppåtgående trend fram till i alla fall mars/april.

Ytterligare en grund för Johnny Torssells positiva inställning är den så kallade cykelanalysen, som innebär att börsen uppvisar ett repetitivt beteende där en botten i genomsnitt träffas var 20:e vecka. 

– Min analys visar att index sannolikt redan har bottnat och att vi därmed ska ha en upptrend som borde pågå fram till mars/april och en botten i mitten på maj, plus/minus tre veckor.

Dessutom påminner Johnny Torssell om att vi befinner oss i den starka vintersäsongen, då börsen under de senaste 28 åren i genomsnitt utvecklats starkt fram till slutet på mars eller början på april.

– Men självklart räknar jag inte med att vi ska få en spikrak uppgång. Just nu har vi ett läge där index är rejält överköpt på kort sikt och en rekyl kan därför inte uteslutas. Samtidigt, så länge börsnivån 1573 inte underskrids kommer den positiva ”kartan” att vara mitt huvudscenario för de kommande månaderna. 

Och på längre sikt? 

– Trenden i mina laggande indikatorer pekar uppåt. Stockholmsbörsen har sedan hösten 2016 noterats över 12 månaders medeltal förutom i december då index faktiskt stängde under medeltalet. Men eftersom vi inte har någon pluralitet, det vill säga att andra viktiga index inte stängde under medeltalet, fäster jag tills vidare ingen vikt vid den observationen.

– I slutet av november manade jag till försiktighet, då den ledande våganalysen gav anledning till oro (läs artikeln här). Den analysen består alltjämt parallellt med min positiva mer kortsiktiga prognos. Men negativ till börsen blir jag först när mina laggande modeller, till exempel 12 månaders medeltal, vänder nedåt.

    Carnegie Private Banking  där kunskap och kapital möts