Torssell: Upp eller ned?

Johnny Torssell, teknisk analytiker på Carnegie Private Banking, ger sin syn om vart börsen är på väg utifrån ett tekniskt perspektiv.

”Om man tror på säsongsmönstret så talar de för en stark sannolikhet för en uppgång. Under de senaste 30 åren så har börsen gått upp de kommande 100 börsdagarna i mellan 75-80% av fallen sett till S&P, DAX eller OMX. Tittar man på den statistiken så borde börsen upp. Tittar jag däremot på mina staplar, den tekniska analysen, så får jag ingen stark bild.

Just nu ser vi ett nytt beteende. Exempelvis om man tittar på USA-börsen så har de legat i en upptrend från mitten av 2016 fram till nu där jag har börjat se ett helt nytt beteende. Då präglades börsen av optimism och nu präglas det av osäkerhet – vad kommer ske nu?
Går vi mot osäkerhet till pessimism – då ska vi bryta ut i nedtrend. Säsongsmönstret visar att vi går mot en fas av optimism medan mina staplar snarare visar att det är mer troligt för ett utbrott på nedsidan. Det är divergerande åsikter mellan de här olika sätten att analysera på.”