Tillväxt i nordiska företagsobligationer

Företagsobligationer växer som finansieringsalternativ bland nordiska bolag. Nyligen utsågs Carnegie till bästa rådgivare på området. 

Nordiska företag har under våren varit flitiga utgivare av obligationer. Hittills i år har Carnegie varit rådgivare i tolv obligationsemissioner till ett totalt värde av 600 miljoner euro, exempelvis fastighetsbolaget Heimstaden, taxioperatören Cabonline och Catena Media som förmedlar kunder till speloperatörer.

Daniel Gabriel från DCM (Debt Capital Markets) på Carnegies investment bank spår en fortsatt stark utveckling på företagsobligationsmarkanden, om än med svängningar från tid till annan. Den långsiktiga drivkraften är att bankerna fortsatt blir mer återhållsamma i sin företagsutlåning och behöver banta sina balansräkningar. Samtidigt kan allt fler investerare acceptera tydligt bolagsanpassade finansieringslösning, och medvetenhet hos bolagen ökar om möjligheten att vända sig direkt till kapitalmarknaden .

– Vi arbetar mycket med att öka just kännedomen hos bolagen. Det kan exempelvis handla om att resa kapital för att genomföra förvärv och veta att det finns alternativ om bankens krav är för hämmande eller om banken säger nej, säger Daniel Gabriel.

– Dessutom är obligationslån generellt mer flexibla. För ett rörelsedrivande bolag med lån i den här kategorin kräver banken i regel amorteringar och kovenanter – det vill säga att låntagaren uppfylla vissa nyckelstal vid givna tidpunkter. Med en obligation slipper man oftast detta men kompenserar obligationsinvesterare genom att betala en något högre ränta.  

Nyligen utnämndes Carnegie till Sveriges bästa rådgivare vid emissioner av högavkastande företagsobligationer i Sifo Prosperas undersökning som bygger på intervjuer med bolag aktiva på denna marknad. Daniel Gabriel pekar på ett antal olika förklaringar till den fina placeringen.

 – Vi som jobbar med företagsobligationer har lång erfarenhet av området, och det kombinerar vi med Carnegies oerhört starka plattform inom andra affärsområden. Dessutom upplever vi att det är väldigt uppskattat att vi alltid gör det lilla extra för emittenten, blanda annat på distributionssidan där vi säkerställer att vi når ut till hela vårt investerarnätverk, inklusive Carnegie Private Banking, säger Daniel Gabriel och fortsätter: 

– Även för Carnegies privatkunder är det förstås en fördel att få möjlighet att investera i den här typen av instrument. På Carnegie sker det i större utsträckning än på storbankerna, där apparaten helt enkelt är lite långsammare och därmed når detta inte ut till hela nätverket. 

 

Företagsobligationer

  • Minsta teckningspost uppgår i regel till 1 miljon kronor eller 100 000 euro
  • Löptider typiskt mellan 3 till 5 år
  • Mycket varierande risk- och räntenivå – exempelvis får man 1,75 procent i räntemarginal för exponering mot investment grade-betraktade Resurs Bank, medan skuldinvesteringsbolaget DDM klassas som high yield och ger en kupong (årlig ränta) på 9,5 procent.
  • Utgivningen av företagsobligationer i Norden växer. Utmärkande för den nordiska nischen är att emittenterna i stor utsträckning saknar officiell kredit rating, att emissionerna är på lägre summor ur ett internationellt perspektiv samt att dokumentationskraven inte är lika omfattande som på kontinenten, i London eller USA.

 

Några emissioner där Carnegie under våren varit rådgivare:

Catena Media – obligationsemission om 50 miljoner euro

Cabonline – obligationsemission om 1,55 miljarder kronor

Heimstaden – obligationsemission om 850 miljoner kronor

DDM – obligationsemissioner om totalt 85 miljoner euro