THQ Nordic – högst vinsttillväxt i spelsektorn och aktiv M&A

THQ Nordic är en integrerad förläggare och utvecklare av dataspel. Bolaget är entreprenöriellt drivet med vd Lars Wingefors, tillika grundare som kontrollerar 46 procent av aktiekapitalet. THQ Nordic är förvärvsorienterat och har sedan bolaget grundades 2011 genomfört ett 30-tal förvärv av spelvarumärken eller spelutvecklingsstudios. Efter förvärvet av Koch Media i februari 2018 har THQ Nordic klättrat rejält i storlek och är näst störst mätt i omsättning bland europeiska börsnoterade spelbolag, snäppet efter den franska spelutvecklaren och distributören Ubisoft.

THQ Nordic förväntas enligt Carnegie Analys omsätta 5,6 miljarder SEK under 2019 med ett rörelseresultat på drygt 800 miljoner SEK. Med ett börsvärde på 19 miljarder SEK är THQ Nordic störst i den svenska börsnoterade dataspelsektorn. I slutet av februari genomfördes en riktad emission på 2,1 miljarder SEK, vilket enligt bolaget ska användas till att finansiera nya förvärv av varumärken, spelutvecklingsstudios eller andra tillgångar som kompletterar verksamheten.

THQ Nordic – högst vinsttillväxt i spelsektorn och aktiv M&A (Köp, riktkurs 240 SEK)

  • Carnegie Analys förväntar sig en omsättningstillväxt på 37 procent under 2019 varav 19 procent organiskt
  • THQ Nordic förväntas ha den högsta vinsttillväxten i sektorn med 129 procent högre rörelseresultat (EBITA) under 2019 jämfört med föregående år
  • Den starka vinsttillväxten drivs primärt av en högre bruttomarginal, som i sin tur stöds av en högre andel försäljning inom Games-segmentet och egna speltitlar.
  • Vid kvartalets slut hade THQ Nordic 77 spel under utveckling, vilket är mer än någonsin tidigare och där flera spel planerar att lanseras under 2019
  • Den största spelreleasen under 2019 är Metro Exodus, där Carnegie Analys förväntar en omsättning på cirka 600 miljoner SEK
  • Förvärven av Coffee Stain, Bugbear och Warhorse Studios kombinerat med en stark lanseringsportfölj kommer bidra signifikant till bruttoresultatet 2019
  • Aktien värderas med 41 procent rabatt jämfört med Paradox men 20 procent premium jämfört med andra lokala och internationella jämförbara spelbolag
  • I absoluta termer är EV/EBITA 17x på 2019 års prognos inte uppenbart billigt, men spelsektorns högsta vinsttillväxt och fortsatt M&A-aktivitet ger stöd åt aktien under 2019
  • Vår riktkurs 240 SEK baseras på kassaflödesvärdering (DCF) och relativvärdering

Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 14 februari kl. 09:18.

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.