Tele2 – övertygande synergier och attraktiv direktavkastning

Tele2 är en telekomoperatör som erbjuder tjänster inom mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, tv, streaming och Internet of things-tjänster i nio länder, med fokus på Östersjöområdet. Under 2018 omsatte Tele2 30 miljarder SEK med ett justerat rörelseresultat (ebitda) på 9 miljarder kronor. I Sverige är Tele2 näst största operatör på såväl privat- som företagsmarknaden.

Tele2 har de senaste åren avyttrat verksamheterna i Österrike, Nederländerna och Kazakstan samt förvärvat TDC Sverige. I januari 2018 lade Tele2 ett bud på bredbandsoperatören Com Hem, som förutom ett eget fibernätverk är en av Sveriges största operatörer inom höghastighetsbredband, TV och fast telefoni via varumärkena Com Hem, Boxer och Phonera. Affären fick grönt ljus av EU-kommissionen i oktober 2018.

Tele2 – övertygande synergier och attraktiv direktavkastning (Köp, riktkurs 135 SEK.)

  • Samordningsvinsterna i Com Hem-förvärvet nås snabbare och blir betydligt större än vad som tidigare har kommunicerats.
  • Vinsttillväxten 2019 drivs primärt av synergier från Com Hem-förvärvet.
  • Från 2020 förväntar sig företagsledningen att tjänsteintäkterna visar tillväxt baserat på effektiviseringar i B2B och Boxer, nya produktlanseringar och prisökningar.
  • Attraktiv återföring till aktieägare via ordinarie utdelning såväl som extrautdelning.
  • Styrelsen har föreslagit en ordinarie utdelning på 4,4 SEK per aktie, motsvarande en direktavkastning på 4 procent vid nuvarande aktiekurs.
  • Extrautdelning väntas efter sommaren när försäljningen av bolagets verksamheter i Nederländerna och Kazakhstan förväntas vara slutförd.
  • Styrelsen har inte bestämt om extradistributionen till aktieägarna ska ske via utdelning eller återköp av aktier.
  • Carnegie Analys bedömer att värdet av verksamheten i Nederländerna motsvararar cirka 3 SEK per aktie och Kazakstan 5 SEK per aktie.
  • Aktien är attraktivt värderad och vår riktkurs är 135 SEK, baserad på kassaflödesanalys (DCF) och relativvärdering.
  • Tele2 ingår i Carnegie Movers-listan, som är Carnegie Analys topplista över de mest köpvärda nordiska aktierna. Kunder i Carnegie Private Banking har tillgång till hela Movers-listan.

Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 14 februari kl. 06:23

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.