Torssell: Goda förutsättningar för en ny uppgångsfas

Johnny Torssell, teknisk analytiker på Carnegie Private Banking, ger regelbundet sin syn om vart börsen är på väg utifrån ett tekniskt perspektiv.

I mars 2009 bottnade det amerikanska storbolagsindexet S&P500 efter den kraftiga nedgången på cirka 56 procent under finanskrisen. Index toppade i oktober 2007 två månader innan ekonomin toppade i december 2007. Från toppen i oktober 2007 fram till botten i mars 2009 följde sedan ett att antal månader med extrema börsras:

  • I juni 2008 föll index med 8,6 procent
  • I september 2008 föll index med 9,1 procent
  • I oktober 2008 föll index med 16,9 procent
  • I februari 2009 föll index med 11,0 procent

I mars i år har det gått tio år sedan index bottnade och S&P500 har under samma period stigit med över 300 procent. Det är därmed den näst längsta Bull-marknaden någonsin. Den längsta Bull-marknaden var mellan 1990 till 2000 då index steg med cirka 400 procent.

117 månader med ekonomisk expansion

Den nuvarande ekonomiska expansionen inleddes i juni 2009, det vill säga tre månader efter det att börsen bottnade och har nu pågått i 117 månader. Enligt Wall Street Journal har vi bara haft två ekonomiska expansioner som har varit längre än 100 månader. Den längsta expansionen var på 120 månader, mellan 1991 och 2001. Detta betyder att om den nuvarande ekonomiska expansionen fortsätter fram till juli i år så kommer det att vara den längsta någonsin.   

-Det finns alltid argument för en björnmarknad, speciellt när den är så historiskt gammal som den är nu. Men att den skulle starta nu efter en två månader stark uppgång är mindre sannolikt. Min karta visar att vi sannolikt har gått in i en rekyl/konsolideringsperiod där index ska bilda någon typ av A-B-C-rekyl under de kommande veckorna, kanske ända fram till mitten av april.

Enligt Johnny Torssell finns stödnivå på nedsidan vid cirka 2600 och motstånd vid 2800/2815. Om nivån 2815 passeras finns nästa motstånd vid All Time High-noteringen från i höstas på 2940, men sannolikt kommer även den nivån att punkteras om 2815 passeras.

Den sammanvägda bedömningen är att S&P500 noteras i en konsliderings- och rekylperiod efter den starka uppgången med 16 procent på 10 veckor. Den konsolideringen borde hålla i sig under ett antal veckor, kanske ända fram till mitten av april, och därefter kan börsen återigen vara på väg upp.

OMXS30 – goda förutsättningar för en ny uppgångsfas

Efter den starka impulsrörelsen upp från botten den 27 december fram till den senaste toppen den 25 februari har index gått in i en rekylfas. Rekylen har präglats av en låg omsättning vilket indikerar att det är en vinsthemtagningsrekyl och således inte starten på en större nedgångsvåg.

-Jag noterar också att jämviktspendlingsindikatorn har kommit ned från ett överköpt läge till betydligt mer attraktiva nivåer. Förutsättningarna för en ny uppgångsfas är således goda.

Ett kortsiktigt stödområde möter vid nivån 1550 och om den nivån underskrids väntar 1500/1515. På uppsidan möter finns motstånd vid 1600 följt av 1680/1720-området.

– I det långsiktiga perspektivet noteras OMXS30-index i en stor konsolidering med ett viktigt stöd vid den botten som träffades i december på cirka 1380 samt ett tungt motstånd mellan 1680 och 1720. All rörelse mellan dessa nivåer visar att konsolidering, det vill säga osäkerhet, är den dominerande formationen/psykologin.