Brexit-valet: Förbered båda utfallen

Huvudscenariot är att Storbriannien väljer att stanna kvar i EU i folkomröstningen den 23 juni – men förbered portföljen för både Brexit och Bremain, tipsar Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på Carnegie Privatbank i en intervju i DI Börsmorgon. Se klippet här

se