Svenska valet för privata investerare

Vilka sakfrågor ska privata investerare vara vaksamma på inför det svenska riksdagsvalet? Vilka affärsmöjligheter kan skapas? Dessa frågor, och annat relaterat till svenska valet och investeringsklimatet, diskuterades i ett studiosamtal på EFN i eftermiddags med Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på Carnegie Private Banking. Henrik var ordförande i riksdagens skatteutskott 2010-2014 och har under våren presenterat sin analys exklusivt för Carnegies kunder.