Svenska rapportsäsongen: Hård dom mot cykliska bolag – omvänt för defensiva

Starka kvartalsrapporter från cykliska bolag har inte imponerat på investerarna, som snarare rört sig mot defensiva sektorer. Så sammanfattar David Karlsson, aktiechef på Carnegie Private Banking, den svenska rapportsäsongen hittills.
– Man kan ana en viss oro. Sentimentsförändringen går åt det mer negativa, säger han.

Visserligen talar fundamenta för en fortsatt stark börs – bolagens vinsttillväxt är god och räntorna är alltjämt låga. Ändå uppvisar investeraren viss oro.

– Starka kvartalsrapporter från cykliska bolag har fått negativ respons på marknaden. Det har varit ett tydligt tema i rapportsäsongen, säger David Karlsson, aktiechef på Carnegie Private Banking.  

Ett talande exempel är verkstadsbolaget Sandvik som förra veckan rapporterade klart bättre än konsensus. Estimaten justeras upp och aktien noterade en ny all time high – men redan samma dag vände aktien ned och backade totalt 3 procent under rapportdagen.

– Mycket är redan intecknat i kurserna, och investerarna väljer att inte extrapolera tillväxsiffrorna. Man litar helt enkelt inte på att det ska fortsätta – även om läget ser bra ut även in i andra kvartalet, säger David Karlsson.

Samtidigt noterar han att många investerare minskar risken genom att skifta in i bolag och sektorer med mer defensiva egenskaper, till exempel teleoperatörer och fastigheter. För om börsens dom varit tuff mot cykliska bolag, så har det omvända gällt för till exempel Telia som steg kraftigt på en rapport som var i linje med förväntningarna.

– Marknaden uppskattar de nästan obligationsliknande egenskaperna med bra direktavkastning, att bolaget minskat risken och renodlat sitt fokus på kärnverksamhet, säger David Karlsson och fortsätter:

– Man kan tolka det som att investerare börjar positionera sig för något som inte riktigt finns med i korten just nu – ett svårare konjunkturellt läge.

Någon speciell rapportvinnare på bolagsnivå?

– Ericsson. Försäljningen backade med nästan 25 procent, men förlusten var lägre än förväntat. Att döma av reaktionen är mycket av det negativa redan diskonterat – markanden läser troligtvis in att bolaget är på väg att göra någon typ av turnaround.

Framöver tror David Karlsson att diskussionen kommer att fokusera än mer på bolagens värdering och börsens multipelexpansion – eller snarare kontraktion. Hur mycket är investerarna beredda att betala för framtider vinster i ett senare konjunkturläge och med ett mindre positivt sentiment?

– Det börjar skifta nu och vi har sett att vissa bolag kommit ned, både i verkstad och banker. Investerare är inte längre lika benägna att betala dyrt för vinsttillväxt. Det kan också vara ett tecken på osäkerhet – multipelexpansionen blir omvänd – och då finns det en viss fallhöjd bara på det.

Samtidigt poängterar han att sentimentet ganska snabbt kan förändras.

– Det här är något av en ögonblicksbild, det får man komma ihåg. Men just nu är det en diskripans mellan vad bolagen rapporterar och hur börsen reagerar, vi är lite i vägskäl.


Lyssna även på David i Omvärldspodden avsnitt 48.